November 2018

November 2018

Vervolg december 2018

Vorig oktober 2018

30 november

Zomaar wat overwegingen. Als ik zie hoe de gele hesjes in Frankrijk en België te keer gaan, denk ik toch dat dit helemaal verkeerd is. Natuurlijk mogen mensen demonstreren, maar als ik zie welke materiële en geestelijke schade er wordt aangericht dan denk ik mensen doe normaal. Je hebt gekozen en als je het er niet mee eens bent kies je de volgende keer anders. Alles wat vernield wordt moet uit overheidsmiddelen betaald worden. Dat kost miljarden, dus gevolg, weer langer werken? Ook ben ik iemand die het lang niet met alles eens is, verre van dat, maar de weg om het op te lossen is nooit geweld.

Ook in Spanje zie ik uitspraken van de rechter waarvan ik denk terecht, maar moet er zoveel kapitaal vernietigd worden? Zie Spanje Vandaag.

De reactie die ik ontving n.a.v. mijn bericht aan de Minister President.:”

Met aandacht heb ik uw e-mail gelezen over de problemen waar mensen met een beperking in Nederland nog altijd tegenaan lopen.

Het contactformulier op de website rijksoverheid.nl is bedoeld voor vragen of opmerkingen van algemene aard of over het kabinetsbeleid. Informatie Rijksoverheid beantwoordt deze vragen. Wanneer u specifieke vragen of opmerkingen onder de aandacht van de minister-president wilt brengen, kunt u het beste een brief sturen. Het adres is:

Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Ik heb verder uw schrijven ter kennisgeving doorgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als het ministerie nadere informatie wenst, neemt de desbetreffende afdeling contact met u op.

29 november

Onze grieperige kleinzoon vandaag bij opa en oma. Ook kreeg ik een telefoontje van de Nationale Ombudsman n.a.v. mijn klacht. Blijkt dat deze niet bevoegd is om over dergelijke zaken een uitspraak te doen. Dit is aan de politiek voorbehouden. Samen alle mogelijkheden doorgenomen en uitgekomen op overleg met Ieder(in). Alhoewel ik begrijp dat de Ombudsman niets kan doen als het buiten zijn bevoegdheden is, wordt je zo wel van het kastje naar de muur gestuurd. Lang leve het gehandicapten verdrag. Omdat je van het kastje naar de muur gestuurd wordt onze Minister President via overheid.nl maar een briefje gestuurd.

De brief

Dan vanmiddag even langs geweest bij een ondernemer die een camperplaats gaat aanleggen, de eerste voorbereidingen zijn in gang gezet. We houden het nog even stil, maar het wordt een geweldige plaats. Ook zijn ze nog aan de molen bezig waar schilderwerk gedaan moet worden. Slecht weer om in een hoogwerker bezig te zijn.

28 november

Vandaag twee gemeenten gebeld voor het WOB verzoek, in Vlissingen was het direct goed dat het per telefoon kon. In Terneuzen werd ik niet eens doorverbonden, maar werd me meegedeeld dat ze het alleen schriftelijk behandelden. Telefonisch kon niet, ook al vind de wettelijke bepalingen dat die weg wel openstaat. Hoezo arrogantie van de macht. Ik heb dus een klacht bij de gemeente Terneuzen ingediend. Dit kan alleen via e-mail.

De klacht:

Vandaag 28-11-2018 belde ik met de gemeente, dit nadat een WOB verzoek werd geweigerd omdat deze weg niet was opengesteld. Bij informatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd aangegeven dat het ook telefonisch kon en de gemeente verplicht was om hieraan te voldoen. Dit werd op een arrogante manier geweigerd. We bepalen zelf wel of we dat doen. Ik heb hierna wederom contact gehad met met genoemde Ministerie zij bevestigden mij dat dit niet was toegestaan. Zij schreven: ”
Ik heb uw vervolgvraag van vanmorgen voorgelegd aan een materiedeskundige van dit ministerie. Deze bevestigt dat een telefonisch Wob-verzoek wel in behandeling moeten worden genomen.” Ik beklaag mij dan over deze weigering. Ook de gemeente Terneuzen dient zich aan de wettelijke bepalingen te houden. Tevens verzocht of de betreffende ambtenaar bevoegd was dit besluit te nemen en waarom ik niet gewezen ben op de mogelijkheid om schriftelijk een besluit te krijgen.

27 november

Vanmorgen wezen fietsen, maar erg koud en grauw, geen foto’s gemaakt. Daarna weer gewerkt aan de website van de Oostmolen, het menu aangepast en foto’s toegevoegd. Om 16.00 uur banden van de camper wisselen van zomer naar winterbanden. Daarna begonnen de aanhanger opnieuw te laden in in te richten.  Het duurt nog even voor we weer vertrekken, maar heb er nu al zin in. En dan het WOB verzoek dat niet per e-mail mag.  De overheid reageert als volgt:

Vriendelijk dank voor uw berichten van 19 en 20 november jl., waarmee u uw mening geeft over het niet kunnen indienen van elektronische Wob-verzoeken, in het bijzonder via e-mail.Op grond van artikel 2:15 van de Algemeen wet bestuursrecht (Awb) is een bestuursorgaan op dit moment niet verplicht om voor correspondentie zoals een aanvraag of een Wob-verzoek de elektronische weg open te stellen. Een Wob-verzoek kan op grond van de Wob in ieder geval op papier of telefonisch worden ingediend – en alleen op elektronische wijze als het bestuursorgaan die weg heeft opengesteld. Een gemeente kan nu over het openstellen van die elektronische weg zelf beslissen.

In de huidige situatie kunt u, indien u prijs stelt op een schriftelijke ontvangstbevestiging maar geen postzegel voor het verzenden van een brief wilt gebruiken, uw brief ook bij de balie van het stadhuis afgeven en een ontvangstbewijs vragen.

Er is momenteel een wijziging van artikel 2:15 van de Awb in voorbereiding, op grond waarvan een bestuursorgaan verplicht zal worden ook een elektronische weg aan te bieden. Het bestuursorgaan mag dan wel zelf kiezen welke elektronische weg dat zal zijn. Het wil niet zeggen dat het bestuursorgaan dan de mogelijkheid van e-mail moet gaan aanbieden.

Het betreffende wetsvoorstel ‘Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer’ is momenteel in behandelingsfase van de Raad van State, de verdere voortgang van het wetsvoorstel (behandeling Tweede Kamer en Eerste Kamer) kunt u overigens volgen via de openbare Wetgevingskalender van de overheidswebsite overheid.nl, m.n. pagina https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK006161 ,  hoewel we u over de uiteindelijke inwerkingtredingsdatum van de nieuwe wet i.v.m. die verdere behandeling geen voorspelling kunnen geven.

Dus maar even bellen, scheelt weer typen. Natuurlijk even de Tweede Kamer leden getwitterd.

26 november

Al enige tijd geleden heb ik met de rijksoverheid en een aantal gemeenten gecorrespondeerd over de milieuzones en mensen met een handicap. Ook heb ik daarover het College voor de rechten van de Mens om hun mening gevraagd. Nu dit een zooitje blijft, vandaag een klacht neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Zie mobiele-recreatie.
Ook een afspraak met de garage gemaakt om de winterbanden op de camper te zetten en de andere banden op te slaan.

25 november

Rustig dagje.’S avonds met Petra en Leen bij de Griek wezen eten.

24 november

Winterbanden met velgen voor een hele redelijke prijs overgenomen van vriendinnen van mijn dochter. Perfect, binnenkort banden wisselen. Dan was er iemand aan het schelden op mensen die een aggregaat gebruikten. Dat waren asociale respectloze mensen. Mensen die zo te keer gaan vergeten dat er mensen zijn die niet zonder aggregaat kunnen omdat ze gehandicapte- of medische voorzieningen gebruiken. Het kan ook dat ze gewoon een stroom te kort komen door bijv. te lang slecht weer. Ook wij hebben een aggregaat, wat we bij noodzaak gebruiken. Wij hebben een scootmobiel en een elektrische fiets omdat we beiden slecht lopen. Mensen die daar geen respect voor hebben, het gebruik is trouwens nergens verboden, moeten dan maar elders gaan staan. Natuurlijk beperken we het gebruik tot het noodzakelijke.

23 november

Vandaag is men begonnen met het schoonmaken van het houtwerk en staal van de Oostmolen. Men zal wel een poosje bezig zijn. Met een vriend, aankomend jurist gebrainstormd over alles m.b.t. Noord-Beveland waar ik eerder over schreef. Eigenlijk zijn alle juristen en mensen die er verstand van hebben het met me eens, alleen de overheden wringen zich in allemaal bochten om onder de bepalingen uit te komen. Waarom is onduidelijk? (macht)

22 november

Vandaag weer onze oppashond Seppe op visite gehad. Altijd leuk. Daarnaast wat zaken uitgezocht m.b.t. campers. O.a. voor het gesprek met de gemeente Noord-Beveland. Dan krijg ik bericht dat er bij het gesprek nog een extra ambtenaar is toegevoegd, drie tegen één. maar och dat maakt me niet zoveel uit. Ik weet waar ik het over heb. Ook van een gemeente Vlissingen en Terneuzen bericht gekregen dat de electronische weg niet is open gesteld. Maar de mail is wel ingeschreven. Dus een juridische geslotenheid, die zorgt dat ik met de auto naar de brievenbus moet, de postbodes weer moeten rijden. En doe ik de mail gewoon in een enveloppe moeten ze het wel behandelen. Hoezo bureaucratie, slecht voor ons milieu en naleven gehandicaptenverdrag.

Aan: College van B&W / Gemeenteraad.

Geacht college, leden van de gemeenteraad.

Ik verzocht op grond van de Wet openbaarheid van bestuur of er in uw registraties overlast van campers is opgenomen. Van uw gemeente een e-mail dat ingevolge artikel 2:15 AWB uw gemeente de electronische weg niet heeft opengesteld.

Ik verbaas me daar met hoge mate over. Ik heb ook de Minister gevraagd dit verbod onmogelijk te maken. Ik heb hier meerdere redenen voor, omdat als ik de email print in een envelop via de post naar uw gemeente stuur wordt het wel behandeld. Dit heeft tot gevolg:

1. dat uw medewerkers het voor de tweede maal moeten inboeken (hoezo bureaucratie);

2. door mijn loopbeperking ik met de auto naar de brievenbus moet rijden en weer terug. (In strijd met het door Nederland getekende gehandicaptenverdrag en slecht voor het milieu);

3. de postbezorgers moet gaan rijden, wat eveneens ten nadele van het milieu gaat;

4. u het verzoek toch moet behandelen, maar wel even burgers geplaagd heeft.

Ik verzoek u het verzoek alsnog te behandelen en het beleid te wijzigen.

Uw reactie zie ik graag tegemoet

21 november

Vanmorgen een pan bruine bonensoep gekookt, daarna een vriend geholpen wat spullen naar zijn garages te brengen. Daarna ruim 580 mensen gemaild voor de reünie en gevraagd naar mensen te zoeken die nog niet op de lijst stonden. Ja, en dan krijg je mail, whats appjes, messenger en sms berichtjes. Ook wordt op facebook gereageerd. Dus achter de laptop gezeten.

20 november

Rustig dagje, boodschappen gedaan. Mijn collega Eddie Bogaert heeft bij “Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon” een oproep gedaan voor collega’s die we nog zoeken voor de reünie. Ook hebben we vandaag een vrolijke logé Seppe. Ze was ff verkeerd met de voetbalclub, maar och daar vind ze niet zo erg.

Ook vraag ik me af waarom mensen zich zo druk maken over de Zwarte Piet discussie, als je denkt dat facebook daar iets aan veranderd sla je volgens mij de plank mis. Ik zie dat discussies op facebook meer kapot maakt dan lief voor ons is. Ik probeer me minder in dergelijke discussies te mengen, maar dat is soms heel lastig als het echt tegen je gevoel en mening ingaat.

18 november

Vanmorgen begonnen met het samenstellen van de volgende nieuwsbrief. Namens de Camper Club Nederland een persbericht verzonden dat blijkt dat het opheffen van het verbod om recreatief te overnachten in 3 gemeenten waar dat al gebeurd is geen overlast oplevert. Dus een overbodig artikel.

Daarnaast me aan het voorbereiden op een gesprek met de gemeente Noord-Beveland op 4 december, waar ik via de Zeeuwse Ombudsman een klacht heb neergelegd dat ik niet serieus wordt genomen en de gemeenten niet onderbouwde argumenten gebruikt om campers te weren. Bij de politie en drie gemeenten een verzoek gedaan om informatie over overlast door kampeerauto’s, waar steeds mee geschermd wordt. Blijkt dat een gemeente mijn e-mail niet accepteert omdat het op een papierenbrief moet worden ingediend. Vreemd natuurlijk, als ik de mail print in een envelop doe dan wordt hij wel behandeld. Daarnaast is het briefgeheim ook op een e-mail van toepassing. Dus op en nette manier aan de Rijksoverheid gevraag waarom dit zo is. Iemand met een beperking kan makkelijker e-mailen dan naar de brievenbus lopen. We hebben toch een gehandicapten Verdrag getekend?

Dan verbaas ik me over mensen die een kinderfeest verpesten in plaats van te zorgen voor een leuk kinderfeest. Alleen volwassenen maken zich druk om de kleur en verzieken zo heel veel. Mensen doe gewoon, veranderingen zijn zaken die bij het leven horen. Soms hoor je zelfs dan mensen Nederland maar moeten verlaten als ze het niet eens zijn met een zwarte piet. Slaan we niet helemaal door, veel mensen die hier getogen en geboren zijn vinden soms veranderingen geen probleem, als het maar een leuk feest blijf.

Ja en dan een tweede kerncentrale, natuurlijk goed voor het milieu, maar we zadelen wel onze kleinkinderen op met kernafval waar niemand een oplossing voor weet. En bij stijging van het grondwaterpeil, blijft dat dan allemaal heel in zout water. Nee geef mij maar molens en zonnepanelen.

17 november

Vanmorgen eerst maar de vochtvreter in de camper gezet. Veel roepen dat je dan vocht van buiten aantrekt, maar dat is met alles dicht natuurlijk onzin. Daarna gefietst en dat was met de wind mee lekker, maar tegen de wind in behoorlijk fris. Toch weer wat leuke foto’s gemaakt van o.a. een gruto. Ook de startkabel pagina’s en websites bijgewerkt.

Deze diashow vereist JavaScript.

16 november

Vanmorgen met Eddie Bogaert weer naar een bedrijf geweest om te kijken of het geschikt was voor een grote reünie van de Rijkspolitie Zeeland. Het lijkt prima, namen noemen we natuurlijk niet, want we hebben nog niets beslist. Dan kom Eddie a.s. dinsdag op omroep Zeeland (omstreeks 09.50 uur) met een oproep aan oud Rijkspolitie mensen om zich bij ons te melden. We willen zoveel mogelijk collega’s bereiken. Vanavond bij de overburen bij een surprise party geweest. Heel gezellig met een buffet van de keuken van denise.

15 november

Een vriend geholpen met wat goederen over te brengen naar zijn garages. Even de Suzuki geruild voor een ander vervoermiddel. Daarna garnalen gepeld die ik vanmorgen in Yerseke heb gehaald. de grote € 10,- de kilo. ff pellen maar lekker 🙂

14 november

Vanmorgen gefietst, prachtig zonnetje, maar de temperatuur is toch behoorlijk wat frisser. Natuurlijk de website’s bijgewerkt en facebook pagina’s beheert. Ook even live gekeken naar de uitspraak van de voorzieningen rechter, die met heel veel woorden zegt dat hij er niet over gaat. Weten we dat ook weer. Eigenlijk zijn er alleen maar verliezers in deze discussie. Tradities veranderen dat is een vast gegeven in het leven. Ook komen er tradities bij, zo werd de kerstboom in de 19e eeuw geïntroduceerd door Duitse immigranten, luilak en de traditionele schuttersgildes etc. Gewoon accepteren dat de wereld en de tradities veranderen zou een hoop leed voorkomen. En of je nu voor of tegenstander van zwarte piet bent bedenk een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest.

Deze diashow vereist JavaScript.

12 en 13 november

Twee dagen naar Antwerpen geweest voor een adviesgroep waar ik deel van uitmaak. Leuk om dat zo nu en dan nog te doen. Het is onbetaald, maar de reis-en verblijfskosten worden vergoed. Daarna de kleinkinderen hier gehad, dus frite met stoverij en zelfgemaakte appelmoes. Daar zijn ze gek op.

11 november

Een grote pan groentesoep gekookt om vervolgens ’s avonds bij mijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen te eten. Tevens wat oude foto’s gefotografeerd zoals onze eerste auto, een fiat 500. Morgen voor twee dagen naar België voor een adviesgroepje waar ik deel van uitmaakt.

10 november

’s Morgens in de Oostmolen weer wat foto’s gemaakt van het werk van de vrijwilligers. Een gescheurde balk hebben ze versterkt. Hierna de website van de molen bijgewerkt. Daarna gewerkt aan de Brochure camperplaatsen van de Camper Club Nederland. Ook een brief ontvangen van de klachtencoördinator van de gemeente Noord-Beveland. We wachten het maar even af.

9 november

Eindelijk een reactie gehad van de gemeente Noord-Beveland, maar wederom een hoop argumenten die je weer onderuit kunt halen, maar dat heeft weinig zin. De enige manier zal een procedure bij de rechter zijn. Misschien daar een club voor vinden die wil procederen. Och de gemeente zal mij wel een dwarsligger vinden, maar dwarsliggers houden de rails recht.

Natuurlijk ook gefietst en foto’s gemaakt. Aan het eind van de middag een vergadering van het bestuur van de Oostmolen.

Deze diashow vereist JavaScript.

8 november

Een neef van ons moest een zware operatie ondergaan in het Erasmus MC in Rotterdam. Gelukkig is de operatie goed verlopen. Ik heb zijn ouder naar R’dam gebracht. Vanaf nu zal hij moeten revalideren, maar fijn dat de zware operatie gelukt is.

Ook lees ik dat er een Groen Links raadslid opstapt in de gemeente Veere omdat ze zich niet kan verenigen en niet mede verantwoordelijk wil zijn voor niet integer gedrag. Zo moesten er meer raadslieden zijn, met het grootste gemak gaat men om met gemeenschapsgeld, maar ook met wetgeving. Men heeft er geen boodschap aan dat de regelgeving in strijd is met hogere wetgeving. Arrogantie van de Macht, het wordt tijd dat dat hard wordt aangepakt en strafbaar wordt gesteld. Mijn klacht bij de Zeeuwse Ombudsman tegen niet integere wetgeving kan niet behandeld worden omdat de Ombudsman daarvoor niet bevoegd is. Begin maar een Civiele procedure. Triest, in en in triest. Maar er zijn nog opties.

7 november

Samen met Eddie Bogaert een bedrijf bezocht als mogelijke kandidaat voor de reünie van de Rijkspolitie, district Middelburg. Maar we gaan nog andere mogelijkheden af.

6 november

Heerlijk weer, dus met de motorscooter een tochtje gemaakt door Zeeland. Thuis is de schilder de buitenkant aan het bijwerken, dus ook dat wordt weer mooi. ook even wezen kijken bij de Eemshoorn, die een poging deed de stormvloedkering opzij te schuiven. Niet gelukt.

Deze diashow vereist JavaScript.

5 november

Met Eddie Bogaert zaken besproken voor de reünie van de Rijkspolitie, district Middelburg. Daarna diverse mails verzonden om zaken te regelen voor die reünie, met Maddy een rondje Oosterschelde gedaan. Prachtig een zwerm vogels die blijven vliegen. Ondertussen is de schilder onze woning aan het schilderen. Tevens een klacht ingediend bij de Zeeuwse Ombudsman over de behandeling door de gemeente Noord-Beveland.

3 en 4 november

Beide dagen gefietst, zondag samen met Maddy. Verder rustig aan gedaan, dus weinig nieuws. En natuurlijk hebben we de petitie getekend. Kinderen die in Nederland geboren zijn uitwijzen na zoveel jaar is onmenselijk. Een vreselijk arrogante houding van onze politici.

2 november

Natuurlijk gefietst het was heerlijk weer, ondertussen bijna 4000 km op de Lacros Ambling en nog steeds tevreden. Buiten het schoonmaken en smeren van de ketting nog geen gereedschap nodig gehad. Fietst perfect een aanrader om mee te nemen met de camper. Ook een mailtje geschreven n.a.v. een artikel waarin werd aangegeven dat bij wintersportgebieden de politie schade verhaalt e.d. als de winterbanden te oud zijn. Er staat nergens in Europa hoe oud banden mogen zijn, allemaal onzin. Winterbanden moeten gewoon aan de wettelijke eisen voldoen en die hebben niet zoveel met leeftijd te maken als de banden nog gewoon goed zijn.

Deze diashow vereist JavaScript.

1 november

Vanmorgen de camper opgehaald met de nieuwe luchtvering, werkt weer prima. Ook veel mail van collega’s omdat we gisteren ruim 500 collega’s hebben gemaild over de reünie en het op Politie intranet is gezet.

Share