Camperen toen en nu.

Camperen toen en nu.

Toen we in 2000 pech kregen met onze auto en caravan, konden we als vervangend vervoer een camper huren en, ja we waren verkocht. We verkochten de auto en de caravan en kochten onze eerste camper een Mirage op een Volkswagen T4. Na een gasontploffing, veel pech en ergernis, maakten we er een fijne camper van. (Hierna kochten we nog een FFB 580L en een Hymer Camp, de laatste met een verkeerde motor}.

We reisden door Europa en stonden overal vrij waar we het leuk en mooi stonden. Natuurlijk ook toen, geen keggen, luifels en andere zaken buiten. Je werd nooit weggestuurd of bekeurd. Je kon bij veel benzinestations water innemen en zelfs je toilet cassette legen. Je gaf de pompbediende een fooi en vaak tankte je dan ook. Het was een heerlijke vrijheid, onderweg boodschappen doen en rondtrekken. Genieten. In Nederland was dat toen ook nog goed mogelijk als je niet aan de kust ging staan. Had je een probleem met je camper dan hielpen we elkaar, je stak je hand op tegen mede-camperaars. Een mooie tijd.

Natuurlijk was Nederland minder campervriendelijk dan veel andere landen. Om te proberen Nederland wat campervriendelijker te krijgen, eventueel met gerechtelijke procedures, richtte ik samen met Guus Verdult de Camper Club Nederland (CCN) op. Helaas is deze club door allerlei oorzaken meer een reisorganisatie geworden dan een actieve club om Nederland te veranderen. Ik was erelid, maar heb dit door allerlei trieste ontwikkelingen binnen de club ingeleverd.

In 2010 konden we stoppen met werken en gingen we direct lang op reis. Vrij staan kon toen ook nog op veel plaatsen, maar in de loop der jaren werd dat steeds minder. Het aantal campers in Europa steeg jaarlijks en we zagen zaken veranderen. Camperaars die net als wij snapten wat camperen was en is en camperaars die denken dat je vrij mag overnachten en daarbij luifels uit kunt zetten, de BBQ aan kunt zetten en doen of je op de camping bent.  Je zag aankomen dat dit problemen zou opleveren. Langzaam werd het vrij overnachten steeds vaker verboden en op dit moment zelfs in landen waar je prachtig vrij kon staan, zoals Spanje en Portugal. In deze landen is het nu verboden.

Wij denken dat helaas de mooie tijd, zoals wij graag camperden, zijn langste tijd heeft gehad. De oorzaken naar onze mening:

  • Mensen en dus ook camperaars worden steeds luxer, men wil een douche, toilet en stroom.
  • Bij vrij staan houdt men zich niet aan de (ongeschreven)regels. Men dumpt zwart en grijs water op niet daarvoor bestemde plaatsen. Propt kleine afvalbakjes overvol in plaats van het afvel even mee te nemen waar het netjes gelost kan worden.
  • Er komen te veel campers.

Men zal dus vaker op camperplaatsen en campings zijn aangewezen, die er in veel gebieden te weinig zijn, waardoor men reserveren wil men een plaats hebben. Het camperen zal steeds meer op kamperen gaan lijken en de vraag is dan of de camper daar wel zo handig voor is omdat een camper een zwerfauto is zoals onze zuiderburen altijd zo mooi zeggen. Maar zelfs met die veranderingen blijft camperen prachtig.

 

 

Share
Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Tips

Tips

Sinterklaas en de kerstdagen komen eraan. Wist u dat u veel aankopen via onze website kunt doen zonder extra kosten. Denk aan Bol.com en andere bedrijven. Winkelen kan via bestel online!

Zoals vele jaren worden er in de maand december vaker inbraken gepleegd. Wij hebben een groot aantal tips op onze website staan om uw camper of caravan te beveiligen.  Zie beveiligen.

 

Share
Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Spanje, meer camperplaatsen, maar minder vrije staan.

Spanje, meer camperplaatsen, maar minder vrije staan.

De Spaanse regering heeft besloten om het gebruik van campers te bevorderen. Dit door het samen met de gemeenten aanleggen van camperplaatsen, dit op  gemeentelijke parkeerplaatsen, campings, langs toegangswegen en in de vrije natuur. Daarnaast zal men gemeenten ondersteunen bij regulering van maatregelen.

Aan de andere kant zullen aspecten van de regelgeving die verband houden met de mobiliteit van campers worden bestudeerd, om zo de gemeenten te kunnen ondersteunen bij mogelijke normeringen en verordeningen. De socialisten hopen op deze manier te voorkomen dat dit type voertuig wordt gediscrimineerd, zoals nu nog regelmatig het geval is.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Vrij overnachten in Portugal volledig verboden

Vrij overnachten in Portugal volledig verboden

De regering keurde vrijdag 27 november 2020 een wijzigingen van de wegcode goed die aangeeft waar campers mogen overnachten en kamperen.

Aan het einde van de ministerraad benadrukte staatssecretaris Patrícia Gaspar dat de nieuwe veranderingen in de praktijk aangeven op welke plaatsen campers kunnen stoppen en overnachten, en benadrukte dat parkeren “iets anders is” .

GEBIEDEN DIE EERDER VOOR DIT DOEL ZIJN AANGEWEZEN

Volgens de gouverneur is slapen en overnachten alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Patrícia Gaspar voegde er ook aan toe dat de boetes die tot nu toe zijn opgelegd “wegens foutief parkeren en andere onregelmatigheden in de verkeersregels” blijven bestaan.

De situatie van kampeerders die illegaal overnachten in de parken van verschillende stranden in het land, met name in het natuurpark van het zuidwesten van Alentejo en Costa Vicentina (PNSACV), stemt de lokale zakenmensen ontevreden , die klagen dat er geen inspectie is, ondanks het risico voor de volksgezondheid. .

De GNR REGISTREERDE MEER DAN 600 OVERTREDINGEN TIJDENS INSPECTIEOPERATIES.

Op 4 september maakte GNR bekend dat er meer dan 600 overtredingen waren geconstateerd tijdens een operatie gericht op controle op illegaal kamperen en caravannen aan zee in de districten Setúbal, Beja en Faro.

Het beoefenen van kamperen of kamperen buiten de aangewezen plaatsen, evenals elke vorm van overnachting, vormt een milieudelict en wordt bestraft met een boete tussen 200 en 36.000 euro , aldus de GNR.

Het parkeren van voertuigen, of het nu lichte voertuigen of campers zijn, het negeren van verkeersborden van verboden parkeren en verboden parkeren en stoppen, vormt een verkeersovertreding, volgens de voorwaarden van de gecombineerde wegcode met de verkeerssignaalverordening, bestraft met een boete tussen 60 en de 300 euro .

GNR verduidelijkte ook dat het, met betrekking tot het verbod op de overnachtende  campers in dergelijke in parken en op parkeerterreinen, in de context van de covid-19 pandemie meer gerichte controles uitgevoerd voor de informatie en het bewustzijn van de bevolking. Bron: Sic noticias

 

Share
Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Toch niet slapen in campers bij station Zaandijk Zaanse Schans

Toch niet slapen in campers bij station Zaandijk Zaanse Schans

Zaanstad komt terug op het besluit om overnachtingen in campers op het P+R terrein bij station Zaandijk Zaanse Schans toe te staan.

Parkeren van campers mag wel, maar overnachten niet meer. Het verbod gaat vandaag (woensdag 25 november) in. Lees meer in de Orkaan.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Vrij overnachten in Portugal steeds onveiliger

Vrij overnachten in Portugal steeds onveiliger

De lokale bevolking komt in opstand tegen het vrij overnachten in Portugal. Ook was al bekend dat de politie steeds vaker optreedt. Vrij overnachten is verboden in Portugal.

Lees meer (Engels)

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verplichte coronatest

Verplichte coronatest

Vanaf voorjaar 2021 moeten Nederlanders die uit een oranje covid19 gebied terugkeren een negatieve coronatest overleggen, in quarantaine gaan en 5 dagen na aankomst weer een test ondergaan. Als ze dan negatief zijn, is de quarantaine opgeheven. Dit geldt ook voor camperaars!

Twee citaten m.b.t. reizen uit de brief aan de Tweede Kamer.

Ik onderzoek of het mogelijk is om inkomende reizigers per 15 januari 2021 op dag 5 na aankomst in Nederland te laten testen, zodat hun quarantaine kan worden beëindigd. De LCT zal ik om advies vragen of de testcapaciteit toereikend is voor deze doelgroep, en GGD GHOR Nederland vraag ik om mij te adviseren over de uitvoeringsaspecten, omdat het om een flink aantal vervoersstromen gaat (lucht, openbaar vervoer, auto, zee). Verder op in deze brief zal ik ingaan op mijn bredere inzet op reizen.

Reizigers

Reizen vormt een risico op verspreiding en import van het coronavirus. Dat is onderstreept door de ervaringen met terugkerende wintersporters in februari en maart en door vakantiegangers tijdens de zomervakantie. Daarom is het van groot belang om stappen te zetten om reizen veiliger te maken. Tot medio januari geldt het advies om niet naar het buitenland te reizen. Ook na medio januari blijven de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken het uitgangspunt. Als een land een ‘oranje’ reisadvies heeft, wordt aangeraden alleen noodzakelijke reizen te ondernemen. Vakanties zijn geen noodzakelijke reizen.

Dit noodzakelijke verkeer brengt risico’s mee. Ook tijdens een noodzakelijke reis is het risico op besmetting in COVID-19-risicogebieden verhoogd. Daarom wil ik stappen zetten om noodzakelijke reizen vanuit COVID-19-risicogebieden veiliger te maken: het vragen van een negatieve testverklaring en het testen van reizigers vijf dagen na aankomst in Nederland.

Reizigers die in Nederland aankomen uit een covid-risicogebied wil ik verplichten een negatief testresultaat te kunnen tonen dat maximaal 48 uur voor aankomst is afgegeven. Hiermee geef ik ook invulling aan de motie Weyenberg/Veldman[1] en geef ik opvolging aan het OMT-advies van 9 november jl. Op dit moment zijn er beperkte juridische mogelijkheden om een zogenaamde negatieve testverklaring te verplichten. Dit vraagt om een wijziging van de Wet publieke gezondheid. Dit zal naar verwachting niet eerder dan het voorjaar van 2021 kunnen worden ingevoerd. Met het oog op de uitvoerbaarheid onderzoeken we de mogelijkheden en de benodigde tijd om dit per vervoerssector in te voeren. Over de precieze vormgeving hiervan zal ik u later informeren.

Voor bepaalde derdelanders (inwoners van buiten de EU/Schengen en het Verenigd Koninkrijk die zijn uitgezonderd van het EU-inreisverbod) kan de negatieve testverklaring zonder wetswijziging verlangd worden op grond van de Schengengrenscode en het EU-inreisverbod. Voor deze reizigers wil ik dit op korte termijn invoeren, het streven is medio december. Daarnaast onderzoek ik samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en luchtvaart­maatschappijen of zij vrijwillig de negatieve testverklaring op (een deel van hun) vluchten ook in willen voeren voor inwoners van de EU.

Het invoeren van een negatieve testverklaring kan niet volledig voorkomen dat besmette reizigers uit COVID-19-risicogebieden Nederland binnenkomen. Een reiziger kan immers besmet zijn nadat de test is afgenomen, of zo kort voor de test dat deze nog onbetrouwbaar is. Daarom moeten deze reizigers nog steeds in thuisquarantaine. Ik onderzoek of het mogelijk is om deze reizigers vanaf medio januari de mogelijkheid te bieden zich vijf dagen na aankomst te laten testen. Bij een negatieve test kan de quarantaine dan worden beëindigd. Het LCT heb ik om advies gevraagd of de testcapaciteit toereikend is voor deze doelgroep, en de GGD vraag ik om mij te adviseren over de uitvoeringsaspecten.

Naast het verkorten van de quarantaine, werkt het kabinet aan het beter ondersteunen van mensen in quarantaine. Daarover informeer ik u hierna in deze brief.

Door het vragen van een negatieve testverklaring en het testen na vijf dagen quarantaine wordt het risico beperkt dat besmette mensen uit COVID-19-risicogebieden naar Nederland reizen en wordt het risico beperkt dat besmette mensen in Nederland het virus verder verspreiden. Met het oog op de hiervoor beschreven maatregelen acht ik het niet zinvol om ook nog te testen op luchthavens. Het risico bestaat dat besmette reizigers die op de luchthaven negatief testen, zich slechter aan de quarantaineregels houden. Met een test voorafgaand aan de reis en een test na vijf dagen quarantaine, verwacht ik dat de risico’s op het verspreiden van het virus door reizigers uit COVID-19-risicogebieden sterk wordt gemitigeerd.

[1] Kamerstukken 25 295, nr. 664

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Camperinformatie zoeken

Camperinformatie zoeken

Soms zoek je camperinformatie, we hebben de meeste informatie al opgezocht en uitgewerkt. Een overzicht van de informatie op onze camperwebsites vindt u in het trefwoordenregister.

Naast het trefwoordenregister hebben we meerdere startkabel pagina’s. Jammer genoeg geven deze in enkele browsers een beveiligingsmelding. Wij hebben daar jammer genoeg geen invloed op. U kunt dus doorgaan of een andere browser gebruiken. Onze startkabel pagina’s:

Daarnaast beheren wij meerdere camper facebookpagina’s, met ruim 10 duizend leden en vele “vind ik leuks”, te weten:

Ook zijn wij te vinden op twitter, google+ en andere sociaal media.

Share
Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Het kenteken schorsen in het buitenland en meer.

Het kenteken schorsen in het buitenland.

Regelmatig wordt de vraag gesteld wat de risico’s zijn als je de camper schorst, terwijl je enkele maanden in het buitenland verblijft zoals tijdens het overwinteren. Wij heb één en ander bekeken. Onze conclusie je loopt grote risico’s omdat je wettelijk niet met een geschorst voertuig in het buitenland mag komen. Dit heeft consequenties voor de verzekering. Wij zochten het voor u uit. Lees meer op Camperlanden.

Camper op Duits kenteken.

Veel Duitse bedrijven bieden verkoop constructies aan die u geld kunnen besparen. Maar wat zijn de consequenties van deze constructie. Lees hier meer!

 

Share
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Met de camper naar Zeeland

Met de camper naar Zeeland

In deze nieuwsbrief willen we onze provincie Zeeland onder de aandacht brengen. Veel mensen kennen Zeeland onvoldoende, maar ‘onze’ provincie heeft heel veel te bieden. Ook al heeft Zeeland een slechte naam door bekeuringen voor vrij parkeren en overnachten is het een geweldige provincie om met de camper te bezoeken. Er zijn mooie camperplaatsen van gratis tot erg luxe.

En nu de restaurants sluiten kunt u hier heerlijk vissen, schelpdieren rapen en onder voorwaarden zeegroenten snijden, maar kopen kan ook natuurlijk. Op deze pagina vindt u tips van scheldieren rapen, wormen steken om te vissen en allerlei attracties en leuke winkeltjes.

Zeeland een bezoek waard. Zie de Kampeerautosite voor Zeeland.

 

 

Share
Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Een reactie plaatsen