Parkeerleed Houten heeft succes.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op enkele belangrijke punten aangepast

Campers mogen voortaan in bebouwde kom staan
Geplaatst op: woensdag 21 november 2012 om 13:13 

HOUTEN ‘ Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kritisch bekeken en waar nodig geactualiseerd. Dat leidt tot een aantal technische aanpassingen, maar dit jaar zijn er ook andere belangrijke praktische wijzigingen. Zo mogen grote voertuigen zoals campers onder bepaalde voorwaarden nu in de bebouwde kom geparkeerd worden.

In juni 2011 vroeg Parkeerleed Houten nog aandacht voor deze problematiek. Een aantal Houtenaren kreeg destijds een bekeuring voor het parkeren van ‘een te groot voertuig’. Burgemeester Lamers: “Campers hebben een hoog privégehalte en zijn vaak niet storend in een woonwijk. We hebben daarom besloten om aan de wens van een aantal inwoners tegemoet te komen.” Daarbij is wel de voorwaarde gesteld dat een dergelijk voertuig slechts drie dagen in de wijk mag blijven staan. Lamers: “Daarmee hebben we voldoende ruimte gecreëerd zodat de camper bij de woning geladen of gelost kan worden.” De ontheffing geldt alleen voor ‘campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens.’ Grote bedrijfsauto’s of bestelbussen boven een bepaalde grootte vallen niet onder de nieuwe ontheffing. Lamers: “We hebben gemeend dat voor grote voertuigen met een zakelijk gebruik geen ruimte is in de woonwijken. Het college vindt dat ‘on-Houtens’. We hechten aan een hoogwaardige leefomgeving, en teveel grote voertuigen werken storend. Het gaat ook slechts om een beperkte groep.” Bestelauto’s van de standaardmaat die binnen een parkeervak passen mogen uiteraard wel gewoon in de wijk geparkeerd worden.

Share

Vergelijkbare berichten