Mag je tijdens de avondklok in de camper verblijven.

Wij kregen de vraag of je tijdens de avondklok in je camper mag blijven.

Natuurlijk wordt reizen sterk afgeraden, dat gezegd hebbende het volgende.

De avondklok wordt gebaseerd op artikel 8 van de Wet buitengewone bevoegdheden. Dit artikel is nog niet in werking getreden. Het wordt verder uitgewerkt in een AMVB.

Artikel 8 zegt:

Onze Minister van Veiligheid en Justitie en de commissaris van de Koning zijn bevoegd het vertoeven in de open lucht te beperken.
2  Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.
3  Onze Minister van Veiligheid en Justitie is bevoegd in spoedeisende gevallen regels te geven waarbij wordt afgeweken van de regels, bedoeld in het tweede lid, of deze buiten werking worden gesteld. De door Onze voornoemde Minister gegeven regels worden op een door hem te bepalen wijze bekendgemaakt en treden na deze bekendmaking terstond in werking. Deze regels worden in ieder geval geplaatst in de Staatscourant.

Het artikel geeft aan dat het gaat om een verbod om in de openlucht te vertoeven, Dat geldt overal, dus ook op de camping of op de camperplaats. Er wordt niet specifiek aangegeven dat het gaat om een woning. Men mag dus in de camper zijn, maar niet naar bijv. het toiletgebouw of het chemisch toilet legen. Zie ook artikel 2 onder c.  Van de regeling in de Staatscourant.

Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. U gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Dit is uitsluitend toegestaan:

  • In geval van een calamiteit;
  • Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft;
  • Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet;
  • Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
  • Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;
  • Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen;
  • Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje.

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Meer informatie hierover op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Share

Vergelijkbare berichten