Toeristisch nachtverblijf niet meer toegestaan

Toeristisch nachtverblijf niet meer toegestaan

Zeeland: Vandaag 27 maart  is de nieuwe  noodverordening van de veiligheidsregio Zeeland afgekondigd. Om de toestroom van toeristen tegen te gaan omdat de zorgcontinuïteit dit niet aan kan, is toeristisch overnachten vanaf maandag niet meer toegestaan tot na de meivakantie van 10 mei. Dit geldt onder meer voor recreatieparken, vakantiehuizen (ook tweede woningen), minicampings, kamerverhuur, b&b’s, strandhuisjes, jachthavens en camperplaatsen. Ook campers vallen dus onder het verbod. Ook het aanbieden van bovenstaande locaties is niet toegestaan.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen: mensen die tijdelijk in verband met (bewijsbare) persoonlijke omstandigheden in een vakantiepark wonen (dus niet die er permanent m.b.v. een briefadres wonen) en seizoensarbeiders die daar verblijven, mogen wel in de huisjes blijven. Maar om verspreiding van corona te beperken, worden de sanitaire voorzieningen op de parken gesloten. (dus ook de sani-voorzieningen voor campers).

Verordening en strafbaarstelling.

De complete verordening kunt u hieronder downloaden. Bedenk dat de boetes veel hoger zijn dan bij het onder andere omstandigheden illegaal overnachten in de camper.  Ook het aanbieden van recreatief overnachten is verboden, dit gaat erg ver. Overtredingen kunnen bestraft worden met hechtenis van te hoogste drie maanden of een geldboete in de tweede categorie ( € 4350,-.) Maar ook een last onder bestuursdwang en een dwangsom behoort tot de mogelijkheden.

Download de noodverordening van Zeeland hier!

Omdat iedere veiligheidsregio zijn eigen verordening heeft, is het voor ons nog niet mogelijk deze allemaal in beeld te brengen. Enkele regio’s sluiten de sani-voorzieningen, dan mogen alleen verblijven met een vaste sanitair aansluiting gebruikt worden. Anderen hebben soortgelijke verboden als Zeeland.

Overige veiligheidsregio’s voor zover ons bekend.

    • Rotterdam, Twente, Zeeland en Noord-Holland-Noord sluit vakantieparken, campings en camperplaatsen. (voorlopig tot 6 april).
    • Flevoland,  Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Limburg Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden moeten worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 meter afstand of dit dreigt te gebeuren.
    • In Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland-Midden is besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. Sanistations vallen hier ook onder. Wordt niet aan de voorwaarden van 1, 5 meter e.d. voldaan dan kan in bijna alle regio’s de locatie met onmiddellijke ingang gesloten worden.
Share

Vergelijkbare berichten