Rechtsongelijkheid? Geen verkeersdoeleinde?

Algemene Plaatselijke Verordening

In veel Algemene Plaatselijke Verordeningen vinden we een artikel (vaak 5:6) waardoor het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Er is veelal een ontheffing mogelijk.

Rechtsongelijkheid.

Wij vinden dat dit artikel in veel gevallen rechtsongelijkheid oplevert voor mensen in bezit van een kampeerbusje. Immers een bestelbusje met dezelfde afmetingen en van hetzelfde merk mag wel langer dan drie dagen geparkeerd worden.  Hierdoor ontstaat er rechtsongelijkheid. Ook worden mensen bijna verplicht een tweede auto te kopen voor het dagelijks gebruik.

Verkeersdoeleinden.

Het verbod betreft uitsluitend voertuigen tijdens hun gebruik voor recreatieve of  andere niet-verkeersdoeleinden. Immers er staat in het betreffende artikel:  “Het is verboden een voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd” waarna de opsomming van verboden volgt. Wanneer de camper daar echter geparkeerd staat heeft het parkeren heeft geen enkel recreatiedoel en valt derhalve niet onder de geldende bepaling. Immers parkeren is een verkeersdoeleind, genoemd in artikel 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens.

Bevoegdheid gemeenten

De regels m.b.t. parkeren geregeld in, bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994. Op grond van artikel 122 van de Gemeentewet is de gemeente niet bevoegd zaken te regelen die reeds door een wet, een algemene maatregel van bestuur of een provinciale verordening worden geregeld. De wegenverkeerswet geeft in artikel 2a aan dat provincies, gemeenten en waterschappen niet bevoegd zijn omdat de Wegenverkeerswet zich perfect leent om regulerende maatregelen te nemen. Daarmee is het betreffende artikel op grond van artikel 122 Gemeentewet dan ook van rechtswege vervallen.

Definitie

De gemeente heeft dan ook naar onze mening geen enkele bevoegdheid om een dergelijk algemeen plaatsingsverbod uit te vaardigen (dat kan bijv. alleen voor voertuigen waarvan het kenteken geschorst is) noch is de ruimere definitie “hebben” rechtsgeldig, omdat die ook rijden met het voertuig omvat.

Differentiatie

Van een  regelgevende overheid mag verwacht worden dat zij waar nodig differentiatie aanbrengt in de regelgeving. In tegenstelling tot een caravan kan de kampeerauto ook (zelfs primair) voor dagelijks gebruik (woon-werkverkeer) benut worden. Dat kan niet met caravans en differentiatie binnen de regelgeving is dan ook gerechtvaardigd.

Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het zou goed zijn als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeente beter zou adviseren in de model APV.

Bezwaar aantekenen.

Wanneer u als eigenaar van een kampeerauto/camper een bekeuring krijgt voor dit artikel, adviseren wij u altijd in bezwaar te gaan.

Share

Over Martin

Gepensioneerd Inspecteur van Politie en toezichthouder (privacy)wetgeving binnen een politieorganisatie. Jarenlang camperaar en initiatiefnemer en oprichter Camper Club Nederland (CCN). Getrouwd, twee gehuwde dochters en twee geweldige kleinkinderen.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , . Bookmark de permalink.