Overheid discrimineert?

In de uitzending van Hart van Nederland, Monopoly kunt u zien dat kampeerauto’s die na 21.00 uur langs het Veersemeer worden bekeurd, soms zelfs onterecht omdat men recuperatief overnacht en niet recreatief. Bootjes mogen echter 24 uur gratis aan een openbare steiger in het Veersemeer liggen en hoeven niet naar een (betaalde) haven, de gemeenten hebben dat volgens het Waterschap Scheldestromen in hun APV (afmeerregeling) geregeld. Ook worden voor deze bootrecreanten toiletten en vuilnisbakken geregeld van overheidsgeld, zie Omroep Zeeland. Waarom mag je wel vrij recreeren in bijv. een open bootje zonder voorzieningen en niet in een camper parkeren en overnachten?  Hebben we te maken met een discriminerende overheid? In dit geval de gemeenten Middelburg, Veere, Noord-Beveland en Goes.

Discriminatie is in Nederland bij wet verboden. In artikel 1 van de grondwet staat dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijke behandeling.

N.B. Overigens gun ik dit de bootjes eigenaren van harte, maar zou toch graag gelijk behandeld worden.

Ik heb deze vraag ook voorgelegd aan het anti discriminatie bureau Zeeland. Zij zien dit niet direct als discriminatie. zij schrijven: ”

In de situatie  zoals u die beschrijft zou er gediscrimineerd worden op grond van het wel of niet bezitten van een boot/camper. Hierover bestaat geen wetgeving”. Ik heb aangegeven mij in dit antwoord niet te kunnen vinden. Het gaat niet om het bezit, maar om de diensten die de gemeente aan de één wel verleent en aan de ander niet.

Share

Vergelijkbare berichten