Motie POV Vlissingen.

Perspectief op Vlissingen (POV) heeft vandaag (8 juli 2021) onderstaande motie ingediend tijdens de Raadsvergadering. Wij ondersteunen deze motie natuurlijk van harte en hopen dat de gemeenteraadsleden van Vlissingen dit initiatief van harte steunen. Wij zijn van mening dat integere gemeenteraadsleden de juiste wettelijke afwegingen moeten maken zoals op één van onze websites Campervisie is aangegeven.

MOTIE

Betreft: Aanpassing APV

Onderwerp: Opheffen verbod tot overnachting in Campers.

  •  De Gemeenteraad van Vlissingen, in vergadering bijeen op 8 juli 2021;

Overwegende dat:

  • Vlissingen zich kan verheugen in toenemende belangstelling van toeristen en daar adequaat mee om wenst te gaan;
  • Er een schrijnend gebrek is aan goede overnachtingsmogelijkheden voor Campers in de gemeente Vlissingen;
  • Er steeds wordt uitgegaan van verboden mits, terwijl het ook anders kan zie de volgende link: https://www.campervisie.eu/verbod-verblijfplaats/
  • Door overnachtingen in Campers toe te staan, behalve daar waar het nadrukkelijk wordt verboden, wordt Vlissingen aantrekkelijk voor een grote groep toeristen die nu elders hun heil zoeken;

Verzoekt het college op om:

  • Te inventariseren of en hoe de APV kan worden aangepast  zodat er meer mogelijk wordt voor camper toeristen in de Gemeente Vlissingen;
  • Een plan te maken om te bezien welke plekken uitgesloten moeten worden van parkeren met nachtverblijf voor campers;
  • Hierover de raad verslag uitbrengt vóór december 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Raadsfractie POV

Pim Kraan

Ruud Kleefman

 

 

 

 

Share

Vergelijkbare berichten