Het kenteken van uw camper schorsen.

Als je de camper voor langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat je hem ’s winters niet gebruikt of tijdens een langdurige reparatie. De motorrijtuigenbelasting (houderschapsbelasting) en verplichte APK zet je daarmee tijdelijk stop. De verzekering mag u ook stopzetten, in ieder geval moet u uw verzekeringsmaatschappij inlichten. Enkele maatschappijen schorsen ook automatisch de verzekering tijdens de schorsing.

Schorsen

Zodra het kenteken van de camper is geschorst, is de eigenaar niet langer verplicht om de camper te verzekeren en is hij niet meer APK-plichtig. Ook hoeft er geen wegenbelasting meer betaald te worden.

De auto mag niet op de openbare weg, dus ook niet in het buitenland. Doet u dat wel dan riskeert u een boete en problemen met de verzekering bij schade. (Denk aan het spreekwoord “Berouw komt na de zonde”)

Je kunt schorsing van het kenteken aanvragen via het kentekenloket of online op de website van de RDW. Deze gaat in op de dag van aanvraag en duurt maximaal 1, 2 of 3 jaar. De APK, verzekering en motorrijtuigenbelasting  worden eveneens geschorst.

De schorsing van de APK verplichting en Motorrijtuigenbelasting gaat automatisch via het RDW. Neem voor het schorsen van de WA-verzekering contact op met je verzekeraar. Het kan raadzaam zijn het motorvoertuig wel tegen brand, diefstal en dergelijke te blijven verzekeren. Dit kan overigens niet bij iedere verzekeringsmaatschappij.

Hoe schorsen

Je kunt de camper schorsen bij het kenteken-loket of via de website van het RDW. Aan schorsing zijn wel kosten verbonden:

Voor campers tot 15 jaar oud en bedrijfsauto’s tot 15 jaar oud en onder de 3500 kg, geldt het ‘normaal tarief ‘. Het verlengen van een schorsing valt onder het ‘laag tarief ‘. Aan het opheffen van een schorsing zijn geen kosten verbonden.

Schorsing en APK

Verstrijkt de geldigheid van de APK tijdens de schorsingsperiode, dan moet je de camper laten goedkeuren vlak voordat de schorsing afloopt. Dus tijdens de schorsing APK keuren, op de dag van de keuring mag u gebruik van de weg maken met de camper. Je mag met de camper tijdens de schorsing voor de APK naar een APK-keuringsstation rijden. Je moet dan de afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij je hebben en het voertuig moet WA verzekerd zijn. Je mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de APK-keuring laat doen. Dit via de kortste route.

Opheffing van schorsing

Voortijdige opheffing van de schorsing (dus binnen het jaar) is mogelijk, schorsingskosten worden niet terugbetaald. Is de schorsingsperiode korter dan 1 maand dan ben je alsnog motorrijtuigenbelasting over deze maand verschuldigd.

Rijden of op de openbare weg/openbaar terrein komen met de geschorste auto.

Op niet naleven van de schorsingsvoorwaarden levert een belastingprobleem op, wat een hoge boete en navordering oplevert.

Artikel 30 lid 4 van de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen zegt:

De bestuurder van een motorrijtuig die daarmede op een weg rijdt of staat of buiten een weg met een motorrijtuig deelneemt aan het verkeer op een terrein zonder dat er voor dat motorrijtuig een verzekering overeenkomstig deze wet is gesloten en in stand gehouden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Zie ook verzekeringen!!!

Share