Verzekeringen

Tips kampeerauto- en caravanverzekeringen.

 1. Kijk of uw camperverzekering langere reizen dekt. (Soms mag je maar enkele maanden (meestal maximaal 6) aaneengesloten in buitenland zijn, daarna vervalt de dekking.
 2. ANWB pechhulp bij reizen in Europa maximaal 120 dagen.
 3. Kijk of de landen die u wilt bezoeken onder de verzekering vallen.
 4. Zakelijk gebruik is soms uitgesloten van de verzekering.
 5. Soms zijn aardbevingen, epidemieën en andere natuurrampen uitgesloten (denk aan gaswinning).
 6. Gaat u permanent in de camper wonen, dan dekken camperverzekeringen dat normaal gesproken niet. Hetzelfde geldt bij verhuur/leasen van de camper. U moet dan echt op zoek naar een maatschappij die dat wel doet.
 7. Schade of verlies door diefstal, joyriding of vermissing is vaak uitsluitend gedekt als de kampeerauto deugdelijk afgesloten was en de sleutels zich niet in de kampeerauto bevonden.
 8. De verzekeringen vervallen vaak bij fiscale- of fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instanties. Hieronder vallen ook geschillen over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen.
 9. Geen vergoeding van kosten en geen hulp verlening bij uitval van uw camper door slecht onderhoud, slechte staat of overbelasting van de camper of aanhangwagen.
 10. Bij dagelijks gebruik, verhuur, hele lange reizen, biedt de kampeerautoverzekering niet altijd dekking.
 11. De verzekering vervalt geheel als niet aan de voorwaarden van de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen is voldaan. (bijv. schorsing, ook buitenland)

Tips reisverzekeringen.

 1. Zorg dat uw reisverzekering de duur van uw vakantie of overwinteren dekken. Bij een doorlopende reisverzekering mag je vaak maar 30 aaneengesloten op reis zijn. Verleng uw doorlopende reisverzekering indien nodig naar 180 of 360 dagen.
 2. Bekijk of uw huisdier onder de reisverzekering valt (denk aan repatriëren e.d.).
 3. Bekijk of u een overnachtingsbewijs bij uw reisverzekering moet overleggen, zeker als u vrij wilt overnachten is dat niet voorhanden.

Overig

 1. Bekijk hoe lang uw woning onbewoond mag zijn voor uw inboedel en opstalverzekering.
 2. Bent u langer dan 8 maanden in het buitenland, dan moet u zich uitschrijven in de Basisregistratie personen. Lees meer!

Kampeerauto verzekeringen.

Reisverzekeringen

Share