Verzekeringen

Verzekeringen

Tips kampeerautoverzekeringen.

 1. Kijk of uw camperverzekering langere reizen dekt. (Soms mag je maar enkele maanden aaneengesloten in buitenland zijn, daarna vervalt de dekking).
 2. Kijk of de landen die u wilt bezoeken onder de verzekering vallen.
 3. Soms zijn aardbevingen en andere natuurrampen uitgesloten (denk aan gaswinning).
 4. Gaat u permanent in de camper wonen, dan dekken veel camperverzekeringen dat niet.
 5. Schade of verlies door diefstal, joyriding of vermissing is vaak uitsluitend gedekt als de kampeerauto deugdelijk afgesloten was en de sleutels zich niet in de kampeerauto  bevonden.
 6. De verzekeringen vervallen vaak bij fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instanties. (Denk aan schorsing van het kenteken).

Tips reisverzekeringen.

 1. Zorg dat uw reisverzekering de duur van uw vakantie of overwinteren dekken. Bij een doorlopende reisverzekering mag je vaak maar 30 aaneengesloten op reis zijn. Verleng uw  doorlopende reisverzekering indien nodig naar 180 of 360 dagen.
 2. Bekijk of uw huisdier onder de reisverzekering valt (denk aan repatriëren e.d.).
 3. Bekijk of u een overnachtingsbewijs bij uw reisverzekering moet overleggen, zeker als u vrij wilt overnachten is dat niet voorhanden.

Overig

 1. Bekijk hoe lang uw woning onbewoond mag zijn voor uw inboedel en
  opstalverzekering.

Kampeerauto verzekeringen.

Reisverzekeringen

Share