Gedrag op camperplaatsen.

Richting gevende gedragsregels op camperplaatsen en vrij staan.

Veel camperaars vinden gedragsregels overbodig. Toch geven onderstaande regels een richtlijn om er voor te zorgen dat de camperplaatsen die er zijn ook blijven bestaan. Natuurlijk kan op de ene plaats meer dan een andere plaats. Daarom zijn de regels ook bedoeld als richtlijn. Overigens zijn sommige handelingen, zoals zonneschermen uit boven  de openbare weg of er stoelen plaatsen vaak strafbaar gesteld in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente.

Bedenk dat een camping veel meer faciliteiten biedt dan een camperplaats. Heb je behoefte aan meer comfort om bijvoorbeeld de was te doen en eens uitgebreid te kunnen douchen dan is een camping of een minicamping aan te raden. Op een camping kun je zo lang blijven staan als je wilt. Dat mag op de meeste camperplaatsen niet en is ook niet de bedoeling. Het parkeren op een camperplaats of een parkeerplaats is van een totaal andere orde dan op een camping. Op een camping kampeer je, op camperplaatsen en bij vrij staan camper je. Zo zijn ook de regels op een camperplaats anders dan op een camping. Op een camperplaats parkeer je voor de nacht en soms blijf je er een dagje staan.

 • Het is een goed gebruik om alle campers met de neus in dezelfde richting te zetten, zodat je (uit oogpunt van privacy) niet met de zijdeuren naar elkaar toe staat.
 • Houdt minimaal een paar meter tussen de campers i.v.m. brandveiligheid. Soms kan dit niet en moet je je aanpassen aan de omstandigheden.
 • Houd uw huisdieren in de gaten en zorg ervoor dat ze geen overlast veroorzaken, ruim uitwerpselen op. Doe de hond(en) aan de riem, niet iedereen is blij met honden.
 • Elk gebruik van de camper binnen de bebouwde kom gebeurt discreet, zonder hinder voor omwonenden.
 • Houdt rekening met anderen bij gebruik van openbare ruimtes.
 • Het chemisch toilet mag alleen op de daarvoor bestemde lozingsplaatsen geleegd worden. Geen toiletvloeistof gebruiken is, gelet op de stank bij het legen, bijzonder asociaal voor uw mede kampeerders, ook als de camper met een SOG is uitgerust.
 • Het lozen van afvalwater moet gebeuren op daartoe bestemde plaatsen en zeker niet binnen de bebouwde kom, in waterlopen of bij groeiende gewassen, zelfs het lozen van schoon water moet netjes gebeuren omdat elke lozing verdacht kan lijken.
 • Het afgieten van pannen hoort in het aanrecht en niet in de bosjes. Restjes in het afvalwater, ook afwaswater, zorgt o.a. voor ratten en ander ongedierte op camperplaatsen. Voor afvalwater is de vuilwatertank uitgevonden.
 • Huishoudelijk afval moet in vuilniszakken opgeborgen en meegenomen worden, totdat ze op de daarvoor bestemde plaatsen gedeponeerd kunnen worden.
 • Parkeren is niet kamperen. Geen luifel, stoelen en tafel buiten en niet bbq’en. Dit kan alleen op plaatsen waar dit toegestaan is (campings/sommige camperplaatsen);
 • Ga niet op een parkeerplaats langs de autoweg staan. Het is rumoerig en geeft een vergrote kans op inbraak. Ga liever in een rustig dorpje staan.
 • Als je om één of andere reden twijfelt of het wel veilig is, zoek dan een andere plaats.
 • Laat de overnachtingsplaats altijd netjes achter.
 • Gebruik een aggregaat alleen in de winter en dan nog als het echt niet anders kan. Voor de zomerdagen zijn zonnepanelen ideaal.
 • Blijf nooit meer dan één à twee nachten op dezelfde plaats staan, hiervoor zijn camperplaatsen niet bedoeld. (Ook niet in landen als Portugal, Spanje, Marokko en Griekenland).

Als u van de camperplaats vertrekt, neemt u alles mee. U kunt een parkeerplaats niet reserveren door er stoelen, keggen of snoeren achter te laten. (Ook niet voor eventjes). Iedereen kan de achtergelaten zaken als gevonden voorwerp behandelen en afgeven bij de gemeente of de politie. U kunt ze daar dan vaak afhalen na een boete betaald te hebben.

 • Doe uw inkopen zo veel mogelijk bij de plaatselijke middenstand.

 

Share