APV bepalingen camper per gemeenten

APV
Mag ik hier overnachten?

Op 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) ingetrokken. Dit heeft nogal wat gevolgen gehad voor de campergebruikers. Het heeft vooral gevolgen om met kampeerauto’s buiten kampeerterreinen te overnachten. Na intrekking van de WOR is het vrij kamperen toegestaan tenzij gemeenten ertoe overgaan een verbod in te stellen. En dat hebben bijna alle gemeenten gedaan. Naar onze mening vaak onterecht omdat de wettelijke vereiste afwegingen niet zijn gemaakt. Men geeft daardoor de kampeerautobezitter niet de ruimte waar zij recht op hebben.  U kunt hier de gemeenteraadsleden op aanspreken, zij hebben beloofd de wetgeving na te leven bij hun aanstelling. Daarnaast hebben wij aan de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) vragen gesteld over de model verordening. Hier leest u daar meer over!

Aandachtspunten camperplaatsen:

  • Particuliere camperplaatsen vallen ook onder de APV en bij een verbod in de APV mag hier dus niet overnacht worden tenzij de APV het toelaat of de gemeente vergunning heeft verleend.
  • Gedoogplaatsen bestaan niet, die bestaan alleen als er een gedoogbeleid is, zoals bijvoorbeeld bij verdovende middelen. Iedere politieman kan dus verbaliserend optreden op deze z.g. gedoogplaatsen.
  • Wanneer een gemeente “parkeren plus overnachten” in een camper toestaat, dan moeten ook alle regels voor het parkeren in acht worden genomen. Dus parkeren binnen de vakken, eventuele parkeerheffingen betalen, geen stoelen buiten, geen luifels uit, niet BBQ ‘en etc. U mag immers slechts parkeren en overnachten!
  • Een gemeente kan camperplaatsen aanwijzen. U mag dan daar parkeren en overnachten. Overschrijdt het toegestane aantal campers niet en ga niet buiten de aangewezen plaatsen staan. Als er camperplekken gemarkeerd zijn, mag op de aangeduide plekken overnacht worden. (U mag hier alleen gebruik van maken met een officiële kampeerauto, dus dit moet op het kentekenbewijs staan!) .
  • Bedenk dat ook de andere regels van de APV en andere wetten en regelingen van toepassing zijn, zoals niet parkeren met  wielen in de grasberm, geen vuil achterlaten, geen grijswater en/of toiletinhoud legen in de rioolputten.
  • Om in overtreding te zijn hoeft u niet te slapen. In de meester APV’s is het recreatief overnachten strafbaar. Overnachten is de nacht doorbrengen.
  • Zie ook een aantal opmerkingen m.b.t. overnachten.

Overzicht per gemeente. (de komende tijd passen wij de bestanden aan i.o.m. de gemeenten).

Voor artikel (vaak) 5:6 APV is het noodzakelijk na het aantal genoemde dagen (vaak drie)  moet er een wezenlijke onderbreking in het plaatsen zijn. (Dus even verzetten of alleen ’s nachts neerzetten is onvoldoende, zie de uitspraak hierover van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.). Gebruikt u de camper bijna dagelijks dan is het aanvragen van ontheffing heel handig. Gelet op de uitspraak van de Raad van State lijkt weigeren niet voor de hand liggend.

Download hier het overzicht van de APV bepalingen per gemeente die met overnachten te maken hebben. (PDF). Laatste aanpassing 5 juni 2022. Alleen voor eigen gebruik. Zie onze gebruikersovereenkomst.

Gemeenten waar (deels) vrij overnachten – parkeren en slapen – toegestaan is vindt u in dit bericht.

Alhoewel het overzicht met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie. Wij hebben de officiële artikelen sterk ingekort om het overzichtelijk te houden. In de meeste gevallen is ontheffing aanvragen mogelijk. Ook wordt dagelijks wel ergens een plaatselijke verordening aangepast. Zo nodig dient u de informatie ter plaatse te verifiëren. Krijgt u een bekeuring dan hebben wij voor de meeste overtredingen een model bezwaarschrift. Op de website staat ook een voorbeeld voor het aanvragen van een ontheffing.

 

Share