Bezwaarschrift indienen of ontheffing aanvragen?

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van  een bezwaarschrift op diverse gebieden:

  • Verkeersovertredingen
  • Overtredingen van de Algemene plaatselijke verordeningen (APV).

Onze bezwaarschriften kunt u gebruiken als u op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een bekeuring heeft gekregen voor het parkeren van uw kampeerauto of omdat u in de kampeerauto hebt overnacht.

Bezwaar tegen die boetes gaat in 3 fases:

1) administratief beroep bij CVOM in Utrecht
2) beroep op de kantonrechter
3) hoger beroep bij Hof Leeuwarden

De ervaring van een jurist na meer dan 3000 zaken is dat je altijd (!) moet doorprocederen. CVOM verklaart bijna geen enkel beroep gegrond, de kantonrechter snappen het door de hoge werkdruk ook niet helemaal en pas bij het Hof wordt een bezwaar goed gelezen. Daarbij verwijzen naar de relevante uitspraken van het Hof zelf werkt goed!

Voor hulp bij het indienen van een bezwaarschrift kunt u contact met ons opnemen.

Wij stellen het op prijs als u ons van de uitkomsten van het bezwaar op de hoogte stelt, zodat wij, indien noodzakelijk, de voorbeelden kunnen bijstellen. U kunt dit doen via een e-mail aan info@camperpunt.nl

De bezwaarschriften en documenten mogen alleen voor eigen gebruik gedownload worden, ander gebruik is in strijd met de bepalingen van de auteurswet. Zo is het niet toegestaan de bezwaarschriften te gebruiken voor de eigen website/facebook of andere social media en/of publicaties. Zie de gebruikersovereenkomst.

Bezwaarschriften en documenten

Onderstaande bezwaarschriften en documenten kunt u gebruiken als u  een bekeuring heeft gekregen of een ontheffing wilt aanvragen. Natuurlijk kunnen wij niet garanderen dat het bezwaar wordt toegewezen, vaak is een gang naar de rechter daarna nog noodzakelijk.

Let bij APV artikelen goed op dat de tekst van het artikel in de APV  in de tekst in het bezwaarschrift gelijk is aan de APV van de gemeente waar u bent bekeurd.  Het artikelnummer kunt en aanpassen als de tekst overeenkomt. Voor artikel 4:18 APV zijn er twee verschillende bezwaarschriften. Kijk goed welke u nodig hebt. Mist u voor de betreffende gemeente een passend bezwaarschrift dan kunt u ons mailen en stellen wij een bezwaarschrift voor u op.

Hulp bij indienen

Voor hulp bij het indienen van een bezwaarschrift kunt u contact met ons opnemen.

U vindt hier ook andere documenten die u kunnen helpen in de contacten met de overheid of het bedrijfsleven, denk hierbij aan bijvoorbeeld om verzoeken om inzage, opvragen overheidsdocumenten, aanvragen vergunningen e.d. Omdat de website nog in ontwikkeling is worden er regelmatig documenten toegevoegd.

Onze downloads zijn in Word opgeslagen, zodat u ze in Word kunt bewerken. Een donatie stellen wij op prijs!

Wilt u bij bovenstaande bezwaarschriften de uitspraken die in het bezwaarschrift worden genoemd als bijlage bijvoegen dan kunt u deze downloaden:

Overige bezwaarschriften:

Ontheffing aanvragen.

Een donatie om onze websites in de lucht te houden stellen wij op prijs.


Share