Zitplaatsen camper

Er is nogal wat onduidelijkheid over het gebruik van zitplaatsen in de woonruimte van campers. Vuistregel is dat tijdens het rijden alléén plaatsen mogen worden gebruikt die daar ook voor zijn bedoeld.

Op kentekenbewijzen die sinds juni 2004 zijn afgegeven, staat aangegeven hoeveel zitplaatsen de camper heeft. In deze auto’s zijn plaatsen die (mede) voor gebruik tijdens de rit zijn bedoeld voorzien van goedgekeurde gordels die aan goedgekeurde ankerpunten zijn bevestigd. In campers van een eerdere datum mogen tijdens het rijden ook altijd de zitplaatsen worden gebruikt, die standaard zijn uitgerust met gordels of die achteraf zijn voorzien van deugdelijke gordels en bevestigingspunten daarvoor. Oudere campers kunnen echter zitplaatsen hebben die (mede) zijn bedoeld voor het gebruik tijdens het rijden, maar waarop toch geen gordels zijn aangebracht. In oudere personenauto’s en bedrijfsauto’s zitten immers ook niet op alle zitplaatsen gordels.

Voordeel van de twijfel.

In oudere campers is van plaatsen in de woonruimte waar geen gordel aanwezig hoeft te zijn, niet duidelijk of deze plaats (ooit) ook bedoeld was om tijdens het rijden te worden gebruikt. Hier geldt het voordeel van de twijfel. Deze plaatsen mogen dus tijdens het rijden worden gebruikt. Uit veiligheidsoverwegingen is dat echter minder verstandig.

Verzekering.

Bedenk dat het verkeerd gebruik van de zitplaatsen gevolgen kan hebben voor de verzekering als u een aanrijding krijgt. Zit er iemand op een plek waar dat niet mag en krijg je een ongeluk? Dan is de kans groot dat je verzekeraar eventuele schade niet (volledig) vergoedt.

Wanneer verplicht aanwezig?

Of op bepaalde plaatsen gordels aanwezig moeten zijn, hangt ervan af of de camper is gebaseerd op een personenauto of een bedrijfsauto. Dit is te zien aan het kenteken of op het kentekenbewijs. Tevens hangt dit af van de datum waarop de auto voor het eerst in het verkeer is gebracht. In bijgaand schema is te zien welke plaatsen wel en niet gebruikt mogen worden tijdens het rijden.

Hier kunt u een duidelijk schema downloaden.

Share