Gemeenteraden en de APV

Gemeenteraden en de APV.

Gemeenteraden hebben de bevoegdheid om regels vast te stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit is geregeld in de Gemeentewet. Maar ze zijn daar niet helemaal vrij in, zo moeten ze de maatregelen voldoen aan de eisen van proportionaliteit (de maateregel mag niet verder gaan dat het beoogde doel) en subsidiariteit (is dit de beste manier om het te bereiken? Of zijn er nog andere manieren?). Ook moet men aan belangenafweging doen. Wij vragen ons af of de maatregelen die men tegen campers neemt wel aan de wettelijk voorgeschreven eisen voldoet.

De afwegingen en de noodzaak daartoe hebben we hier beschreven. Wij nodigen ieder raadslid in Nederland om hun APV bepalingen eens te toetsen aan deze regels. Als u vindt dat de beschreven regels niet kloppen horen we dat natuurlijk ook graag.

Ook de PZC heeft hier aandacht aan besteed. U kunt dat hier lezen (premium_

 

Share

Vergelijkbare berichten