Toeristenbelasting

Artikel 224 Gemeentewet.

  1. Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, kan eentoeristenbelasting  worden geheven.
  2. Voor zover de belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt, is deze bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

Kamperen in je woongemeente? Dan hoef je dus geen toeristenbelasting te betalen.

Verblijf je, als toerist, in een andere gemeente dan je woongemeente dan kan men toeristenbelasting heffen. Verblijf is dus het er vertoeven, verblijven, zich bevinden, je betaalt dus voor de dagen dat je er daadwerkelijk als persoon verblijft. Sta je op een seisoenplaats of jaarplaats dan hoef je de belasting dus alleen te betalen voor de dagen dat je er daadwerkelijk verblijft. Omdat één en ander nogal wat administratie kost betaal je op sommige campings een vast bedrag. Of dat rechtmatig is, vraag ik mij af. Het bedrijf mag immers ingevolge het tweede lid alleen bevoegd dit te verhalen als men dit verschuldigd is.

Share