Keurmerk

Wij kregen de vraag in hoeverre een camper of caravankeurmerk garanties biedt dat het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet?

Keurmerken zijn in Nederland jammer genoeg vrijgelaten.  Daarom hebben sommige keurmerken weinig tot geen waarde. Vaak zijn het websites waar klanten een bedrijf mogen waarderen, maar waar niemand garandeert dat het wel klanten zijn die de waardering plaatsen of dat alleen gunstige reacties worden vermeld. Je kunt dan ook geen waarde hechten aan dergelijke keurmerken . Meestal is er geen onafhankelijke toetsing door middel van onafhankelijke audits maar beloven de aangesloten bedrijven zich aan wat regels te houden die niemand controleert.

Hoe weet je nu of je met een goed keurmerk te maken hebt?

Een goed keurmerk voldoet aan de eisen van het keurmerk voor keurmerken, te weten de Raad voor Accreditatie. Elk land in de Europese Unie heeft 1 nationale accreditatie-instantie. Dat staat in de Europese verordening EU/765/2008. De verschillende accreditatie-instellingen binnen Europa werken samen in de European Co-operation for Accreditation (EA). Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van in ons geval campers of caravans van bedrijven die een keurmerk voeren in orde zijn. Dat kan alleen als certificaten en rapporten waarmaken wat ze beloven. Dat wordt gegarandeerd via deskundig, onpartijdig en onafhankelijk toezicht door middel van bijvoorbeeld onafhankelijke audits. Pas als een bedrijf daaraan voldoet wordt er een keurmerk afgegeven.

U kunt op de website van de Raad van Acreditatie kunt u kijken of een keurmerk daaraan voldoet.

Op het gebied van campers en caravans heb ik geen geaccrediteerde keurmerken kunnen vinden.  Je mag dan ook geen waarde hechten aan de keurmerken voor campers en caravans bedrijven. Het kunnen prima bedrijven zijn, maar dergelijke keurmerken bieden daar geen enkele garantie voor.

 

Share