APK

APK camperDe Algemene Periodieke Keuring die uw camper wettelijk moet ondergaan. Het is belangrijk om te weten óf en wanneer de camper goedgekeurd moet zijn.  Als uw camper APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige keuring. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd camper, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit.  Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw camper gekeurd moet zijn. In dit artikel leest u hier meer over. Op de pagina van de RDW kunt u zien wanneer uw camper gekeurd moet worden.

In sommige gevallen kunt u de APK uitstellen.

  1. Door het kenteken te schorsen. Tijdens de schorsing hoeft de camper niet gekeurd te zijn, maar mag dan ook niet op de weg komen. Ook niet in het buitenland. Meer daarover op camperlanden.eu . Op die pagina vindt u ook jurisprudentie m.b.t. schorsen. Na afloop van de schorsing direct weer verplichte keuring. Als de schorsing afloopt dan moet u weer aan de APK-plicht voldoen. U kunt de schorsing eventueel verlengen.
  2. Door bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat een voertuig niet op tijd goedgekeurd is. Artikel 11 van het Besluit voertuigen is ingesteld om ruimte te geven alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen.  Dit geldt voor een gekentekend motorrijtuig of aanhangwagen waarvoor de APK-keuringsplicht (artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994) van toepassing is. Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn of moet de geldigheid van het kenteken geschorst zijn. In het laatste geval mag het voertuig niet op de openbare weg staan.

APK in België en Spanje.

In België en Spanje zijn er enkele garages aangewezen waar u de camper kunt laten keuren.

Jurisprudentie vindt u onderaan deze pagina.

Op 20 juni heb ik de Nederlandse overheid het volgende gevraagd: “Beste mensen,

Er zijn veel mensen die langere reizen door Europa maken met hun kampeerauto. Die willen graag de APK in het land waar ze op dat moment zijn en niet dat steeds terug rijden of de datum van de APK weer naar voren halen. Het is toch absurd dat ik, als ik bv in Griekenland ben, terug moet naar Spanje of Nederland om de APK te laten verrichten. Het is toch ondoenlijk dat je je reis moet plannen afhankelijk o.a. van je APK datum. Is dit niet op korte termijn Europees te regelen of te werken met een (tijdelijke) ontheffing van de APK plicht.

met vriendelijke groet,”

De reactie:

Hierbij wil ik reageren op uw mail van 20 juni aan Informatie Rijksoverheid. Daarin vraagt u aandacht voor de APK voor campers die langdurige reizen door Europa maken. Deze moeten speciaal voor de APK naar Nederland terugrijden. U vraagt of dit niet op korte termijn Europees kan worden geregeld.

De erkenning van buitenlandse APK’s in Europa is op dit moment helaas nog niet goed geregeld. Ik span mij er voor in om te komen tot wederzijdse erkenningen van de APK’s in Europa. Ik heb dit in 2006 aan de Kamer toegezegd.

Ik volg hierin een tweesporenbeleid. Enerzijds probeer ik met individuele landen te komen tot bilaterale afspraken over wederzijdse erkenning van de APK. Daarnaast heb ik het probleem ook in Brussel aangekaart. Ik heb geprobeerd in de laatste Europese APK-richtlijn de wederzijdse erkenning op te doen nemen. Hiervoor bestond echter geen draagvlak. Wel is het mogelijk op basis van bilaterale afspraken tot wederzijdse erkenning over te gaan. Nederland staat hier voor open.

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met België en Spanje. In beide landen kan op een beperkt aantal plaatsen een Nederlandse auto APK worden gekeurd als experiment. De praktijk met Spanje wordt op dit moment geëvalueerd.

Gezien de desinteresse in de andere landen is op dit moment niet aan te geven wanneer de wederzijdse erkenning in heel Europa zal zijn gerealiseerd.

Bij de erkenning van buitenlandse APK hecht ik sterk aan wederkerigheid: wil Nederland de APK van een lidstaat erkennen, dan moet die lidstaat ook de Nederlandse APK erkennen.

Share

Geef een reactie