Rijbewijzen B,B+ en BE

Rijbewijzen B,B+ en BE

Als gevolg van de nieuwe derde Europese richtlijn komen er met ingang van 19 januari 2013 nieuwe rijbewijsregels.

De nieuwe regels voor het rijbewijs worden in Nederland op 19 januari 2013 van kracht. De belangrijkste afwijkende regels voor zover het voor campers van belang is:

Categorie B.

Met een rijbewijs B mag u een auto besturen van maximaal 3500 kg. Ook mag u in bepaalde gevallen met een aanhanger rijden. Aanhanger gebruiken met rijbewijs B.

U mag met rijbewijs B in de volgende situaties een aanhanger gebruiken:

  1. De toegestane maximummassa van aanhangwagen of oplegger is minder dan 750 kilo.
  2. De toegestane maximummassa is het lege gewicht + het laadvermogen. Is de aanhanger of oplegger zwaarder dan 750 kilo? Dan is rijbewijs B toegestaan, als de toegestane maximummassa van de auto en aanhanger samen niet meer bedraagt dan 3.500 kilo

Heeft u een gemotoriseerde driewieler (zoals een trike of motorscooter) en mocht u vóór 19 januari 2013 daarop rijden met uw rijbewijs B? Dan mag u daarmee doorgaan. U valt dan namelijk onder de oude rijbewijsregels. Volgens de nieuwe regels, die op 19 januari 2013 zijn ingegaan, vallen gemotoriseerde driewielers onder rijbewijscategorie A1 of A.

Nieuwe categorie B+

Als B, alle gewichten van aanhangers trekken zolang de combinatie van aanhangwagen of oplegger beneden de  maximum massa van ten hoogste 4250 kg blijft.

Categorie BE

Met rijbewijs BE mag men met een rijbewijs afgegeven voor 19-01-2013 een aanhangwagen of oplegger van meer dan 750 kg, voor zover het het technisch vermogen van het trekkende voertuig niet overschrijdt. (De huidige rechten blijven behouden).

Met een BE rijbewijs afgegeven na 19-01-2013 mag men een aanhanger of oplegger trekken met:

  1. een toegestane maximum massa van aanhangwagen en oplegger van ten hoogste 3500 kg of
  2. toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer bedragen dan 3500 kg mits:
    1. de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkende voertuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig en
    2. de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg.

Bij overschrijding is rijbewijs C(1)E noodzakelijk.

De volgende voorbeelden kunnen bovenstaande verduidelijken

Voorbeeld 1:

De toegestane maximum massa van een oplegger is 4000 kg en de toegestane maximum aslast van de oplegger is 3500 kg. Het trekkend motorrijtuig heeft een massa in rijklare toestand van 2000 kg en een toegestane maximum massa van 3000 kg.

In gekoppelde toestand draagt het trekkend motorrijtuig 500 kg van de aanhangwagen of oplegger. Omdat dit minder is dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig, is dit een combinatie die mag worden bestuurd met rijbewijs BE.

Voorbeeld 2:

De toegestane maximum massa van een oplegger is 5000 kg en de toegestane maximum aslast van de oplegger is 3500 kg. Het trekkend motorrijtuig heeft een massa in rijklare toestand van 2200 kg en een toegestane maximum massa van 3500 kg.

In gekoppelde toestand gaat 1500 kg “over” naar het trekkend motorrijtuig. Deze combinatie voldoet dan niet aan de eisen voor rijbewijs BE, omdat er meer “overgaat” naar het trekkend motorrijtuig dan is toegestaan (toegestaan is het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig en dat is in dit geval 1300 kg (3500-2200kg).

Voorbeeld 3:

De toegestane maximum massa van een oplegger is 5000 kg en de toegestane maximum aslast van de oplegger is 4000 kg. Het trekkend motorrijtuig heeft een massa in rijklare toestand van 2000 kg en een toegestane maximum massa van 3500 kg.

In gekoppelde toestand gaat 1000 kg “over” naar het trekkend motorrijtuig. Deze combinatie voldoet echter niet aan de eisen voor rijbewijs BE, omdat de toegestane maximum aslast van de oplegger meer bedraagt dan de toegestane 3500 kg.

NB: • de toegestane maximum massa, de toegestane maximumlast onder de koppeling en de toegestane maximum aslast staan vermeld op het kentekenbewijs en zijn opgenomen in het kentekenregister. • de massa in rijklare toestand staat vermeld op kentekenbewijzen die vanaf 2009 zijn afgegeven. Daarnaast is deze waarde, ook voor kentekens van vóór 2009, opgenomen in het kentekenregister.

Share

Geef een reactie