Wie is Camperpunt?

Camperpunt is een klein bedrijfje van Martin Slingenberg. Zijn opleidingen en werkervaringen staan hieronder.

Kamperen en camperen.

We kamperen en camperen al vele jaren. Begonnen in 1966 met een tentje, daarna een vouwcaravan, caravan en sinds 2000 een camper. In 2000 nam hij het initiatief tot en was één van de oprichters van de Camper Club Nederland (CCN). De oprichting gebeurde in oktober 2002. Hij was erelid van deze camperclub, maar heeft zijn lidmaatschap op 17 november 2019 ingeleverd omdat hij zich niet meer thuis voelde in de richting die het bestuur van de vereniging koos. Zijn grote hobby is natuurlijk alles wat met campers en caravans te maken heeft, maar ook juridische problemen, privacy en internet. Daarnaast hebben mijn echtgenoot en ik beiden een handicap. Wij zetten ons in voor mensen met een beperking en hielpen onze gemeente met naleving van het gehandicaptenverdrag. Daarnaast is Martin een ervaren motorrijder en geniet nog vaak van mooie ritten.

Camperpunt heeft meerdere websites op campergebied en reizen met een beperking te weten:

Ook beheren wij meerdere camper facebookpagina’s en een twitter account, goed voor met duizenden leden en vele “vind ik leuks”

Werkervaringen.

Bedrijfsleven:

De Magneet, Goes
PWG textiel Goes

Millitaire dienst:

 • Wachtmeester der Cavalerie – Commandant M 113 C&R – A eskadron 103 Verkenning Seedorf

Politie

Rijkspolitie district Middelburg

 • auto- en motorsurveillant
 • rechercheur jeugd- en zedenzaken
 • rayon-commandant Wemeldinge
 • docent Bedrijfsprocessen Systeem en PC.
 • waarnemend groepscommandant Kapelle.
 • Privacy-consulent.

Regionaal politiekorps Zeeland / Openbaar Ministerie Zeeland.

 • Adviseur privacywetgeving politie Zeeland / Openbaar Ministerie Zeeland.
 • Functionaris voor de gegevensbescherming (onafhankelijk intern toezichthouder Politie Zeeland).

Overige werkzaamheden/ervaringen:

 • Lid ondernemingsraad (plv. voorzitter)
 • Lid dienstcommisie Rijkspolitie Middelburg.
 • Voorzitter ACP, afdeling de Bevelanden.
 • Voorzitter buurtvereniging.
 • Werkgroep Bejegeningsgevens Min. van Justitie.
 • Werkgroepen GBA o.a. autorisatie politie.
 • Werkgroep Audit en Zelfevaluatie Criminele Inlichtingen Eenheden (CIE) Min. van Justitie (deelnemer namens Politie Nederland).
 • Gemandateerd tot ondertekenen en goedkeuren P-Veiligheidsonderzoeken (AIVD).
 • Mede initiatiefnemer en lid expertgroep privacy van de Nederlandse politie.
 • Privacy adviseur ontwikkelteam Bedrijfsprocessen Systeem Politie Nederland (BPS)
 • Lid evaluatiecommissie bijzondere politieregisters WODC.
 • Opzetten en uitvoeren audits /evaluaties binnen Politie Nederland.
 • Diverse werkgroepen op het gebied van informatiebeveiliging Nederlandse politie.
 • Docent recherchecursussen – privacy – integriteit.
 • Deelnemer wetenschappelijke evaluatie Wet persoonsregistraties (Zon, Maan en Ster).
 • Auteur diverse mandaatsbesluiten zoals van de Politie Zeeland.
 • Docent computer en internet Rijkspolitie Zeeland.
 • Initiatiefnemer, oprichter en voorzitter Camper Club Nederland (CCN).
 • Organisator campertreffens / goede doelen akties.
 • Webmaster, juridische zaken en beveiliging Oostmolen-Kloetinge.
 • Privacy adviseur voor meerdere goede doelen stichtingen.
 • Functionaris voor de gegevensbescherming Delta Ride for the Roses Zeeland.
 • Initiatiefnemer en organisator reünies Rijkspolitie district Middelburg.
 • Mede-initiatiefnemer en organisator Zeeland in Actie t.b.v. KWF.
 • Coördinator toegankelijkheidsambassadeurs gemeente Goes.

Beroeps opleidingen:

 • Politieschool (A en B opleidingen)
 • Kaderschool Rijkspolitie
 • Kaderschool Cavalerie
 • NBC (Nucluair, Biologische en Chemische) specialist/verkenner.
 • Verkeersschool Rijkspolitie, 3 maandelijkse opleiding auto- en motorsurveillant
 • Anti slip opleidingen
 • Algemeen rechercheur – rechercheschool
 • Rechercheur jeugd en zedenzaken
 • Opleiding Voorkoming Misdrijven
 • Opleiding Lokaal Preventie coördinator
 • Opleiding Hulp-Officier van Justitie
 • Studie Privacy wetgeving (Katholieke Universiteit Brabant).
 • Audit opleiding politie
 • Meerdere opleidingen Informatiebeveiliging.
 • Meerdere (vuur)wapen opleidingen militaire dienst en Nederlandse Politie.
 • Vakbond opleidingen.

Onderscheidingen

Share