Wettelijke bepalingen en adviezen gasfles.

Alhoewel het ADR over particulier vervoer zegt: “Het vervoer door particulieren van gevaarlijke stoffen verpakt voor de detailhandel en bestemd voor eigen gebruik is vrijgesteld van het ADR. In het geval van brandstoffen mag maximaal 240 liter brandstof in hervulbare houders van maximaal 60 liter worden meegenomen. Wel moeten er maatregelen worden getroffen om elke vorm van lekkage onder normale vervoersomstandigheden te voorkomen.” zullen we toch aan een aantal bepalingen moeten voldoen. Er zijn meer wettelijke bepalingen die direct of indirect over gevaarlijke stoffen gaan. Deze kunnen ook nog per land verschillen.

Ondanks de vrijstelling mogen we geen gevaar veroorzaken. We moeten het vervoer van gasflessen op een veilige manier doen. Wij adviseren om op de volgende zaken te letten:

 • Heeft de gasfles een geldig keurmerk
 • Draai de kraan met de hand goed dicht om lekkage te voorkomen
 • De gasfles mag niet voorzien zijn van een reduceerventiel/drukregelaar, alleen als die beschermd zijn tegen beschadiging (kleine gasfles/ karweifles die geen bescherming hebben moeten zodanig vervoerd worden dat de fles tegen beschadiging beschermd is
 • Zorg voor een goed ventilatie.

En

 • Zet de gasflessen rechtop en borg deze tegen verschuiven met een (deugdelijke) spanband of een beugel.
 • Bij het gebruik van spanbanden gelden wel de algemene regels;
  • Spanbanden mogen nooit aan elkaar worden geknoopt of verdraaid zijn,
  • Als spanbanden ingescheurd zijn (zowel lengte als breedte) mogen ze niet meer worden gebruikt,
  • Alleen spanbanden gebruiken met een leesbaar etiket, waarop te lezen valt wanneer de riem is geproduceerd, van welk materiaal de riem is gemaakt en wat de sterkte ervan is,
  • Verouderde spanbanden tijdig vervangen. Door inwerking van vocht en vuil vermindert de sterkte,
  • Beschadiging van spanbanden kunnen worden beperkt door kantbeschermers.

De risico’s van propaan en butaan:

Propaan en butaan zijn brandbare gassen met een lage onderste explosiegrens. Een mengsel van lucht en gas dat ongeveer 2% gas bevat, is al explosief. Propaan en butaan zijn zwaarder dan lucht en verzamelen zich daarom dan ook op de laagste plaatsen. Lekkage van gas veroorzaakt explosies als het gas in aanraking komt met een heet oppervlak, met vonken of open vuur. Lekkage komt nogal eens voor bij onjuiste (aansluiting van ) accessoires op de fles en door niet goed dichtdraaien van de afsluiter. Ook kan uit een schijnbaar lege fles bij temperatuursstijging gas stomen doordat de druk bij deze stijging van de temperatuur snel oploopt.

Om veilig met flessengas om te kunnen gaan, geven wij hieronder enkele tips:

 • Gebruik een beveiling, wij raden de GasStop gasfleszekering aan. Lees er meer over op deze pagina.
 • Een gasfles nooit vullen met LPG, tenzij een LPG fles met buitenaansluiting
 • De normale gasfles nooit op druk vullen bij een LPG-tankstation. Een 100% gevulde fles heeft geen expansieruimte om het uitzetten van vloeibaar gas op te vangen. De opgebouwde druk, die bij iedere graad temperatuur toename met 8 bar stijgt, scheurt na een tijdje de fles open. Het vloeibaar gas kan nu vrij uitstromen en expanderen (x 260).
 • Blauwe gasflessen zijn gevuld met butaan, grijze flessen met propaan. Bij temperatuurstijgingen zet vloeibaar gas uit. Daardoor kan de druk in de fles wel eens te groot worden. Zet de gasfles daarom nooit in de volle zon of bij een andere warmtebron, zoals een barbecue, in de buurt.
 • Om te voorkomen dat een gasfles uit elkaar klapt als het gas uit zet, wordt de hij nooit helemaal gevuld. 20% van de gasfles hoort leeg te zijn. Daarom mogen gasflessen alleen worden gevuld bij een erkend vulcentrum.
 • Gasslangen moeten voldoen aan NEN-EN1763 (rubberslag met inlagen) en moeten om de twee jaar worden vervangen. Er staat vaak een houdbaarheidsdatum op. Na die datum kan de slang poreus worden en gaan lekken. Slangen van karweiflessen mogen niet langer zijn dan 2 meter
 • Gebruik altijd slangen die geschikt zijn voor butaan en propaan en geen tuinslang of plastic materiaal. Gebruik slangklemmen en controleer de aansluiting met zeepsop.
 • De gasfles altijd rechtop zetten en niet ingraven
 • De gasfles nooit openen en/of sluiten met gereedschap
 • Kom nooit met een vlam of brandende sigaar/sigaret bij een gasfles.

Tenslotte staat in een aantal Brandbeveiligingsverordening dat een LPG kook/verwarminstallatie of een andere gasinstallatie in recreatievoertuigen moeten voldoen. onder andere aan de NEN NPR2577 norm. Daarnaast kent de overheid de PGS richlijnen die o.a. naar de Nen norm verwijst.

Keuren gasflessen.

Wij hebben het Ministerie gevraagd wanneer gasflessen gekeurd moeten worden en waar. Hun reactie:

Gasflessen die ook worden vervoerd dienen aan het ADR te voldoen. Op basis van het ADR zijn er verschillende regimes voor gasflessen (UN gekeurd, niet UN gekeurd en TPED). Ongeacht het regime en de inhoud van de beproevingen zijn de keuringsintervallen hetzelfde.

LPG is een gas met classificatiecode 2F, dat houdt in dat op basis van sectie 4.1.4.1, P 200 de keuringsinterval 10 jaar bedraagt.

Voor andere producten geldt er mogelijk een andere keuringsinterval.

 1. De wettelijke bepalingen voor de keuringen betreffen secties 6.2.1.6 ADR en de paragraaf omtrent periodieke onderzoeken van sectie 4.1.4.1, P200.
 2. Dit is afhankelijk van de soort gasflessen die u heeft (UN gekeurd, niet UN gekeurd en TPED). Daarnaast hebben wij als ILT geen overzicht van Nederlandse keurders die onder een buitenlandse erkenning/aanwijzing werken. Voorbeelden zijn echter:

Bureau Veritas, Apragaz, TÜV Rheinland, TÜV NORD SYSTEMS.

N.B. de links hebben wij aan hun reactie toegevoegd.

Zie ook:

Share