Voorkom bos-duin en camping branden.

Nu het overal kurkdroog is, is het verstandig om heel voorzichtig te zijn met vuur en andere brandbare zaken. Enkele tips:

  • Parkeer je auto/camper niet boven brandbaar materiaal, zoals hoog, droog gras of een andere droge vegetatie.
  • Let op wat je met afval doet – Een gebogen glasscherf van een flesje kan werken als een vergrootglas en een brandje veroorzaken
  • Rook niet in natuurgebieden. Als je toch rookt, maak je peuk nat voordat je ze in de vuilnisbak gooit.
  • Hou je met barbecueën, het maken van kampvuren en het aansteken van vuurkorven aan de richtlijnen gegeven door de boswachter en doe dit enkel op een niet-brandbare ondergrond.
  • Neem steeds een gsm mee als je een bos- of natuurgebied in trekt.
  • Bel bij brand 112, probeer niet zelf te blussen en zoek de openbare weg of de bebouwde kom op.

BBQ’en en open vuren

Voor camping en camperplaatsen beheerders het advies om open vuren en BBQ’en te verbieden. Staat u het toch toe dan alleen plaatsen waar de kans op brand nagenoeg uitgesloten is. Zorg op die plaatsen voor emmers water in de directe omgeving.

Wat kunt u doen in geval van brand?

  • Blijf kalm.
  • Bel 112 en geef uw locatie zo goed mogelijk door.
  • Ga niet zelf proberen een natuurbrand te blussen.
  • Vlucht via de gemarkeerde plaatsen naar een veilige plaats. Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of de bebouwde kom.

Brandbeveiliging

Ook andere zaken m.b.t. brandpreventie zijn van belang zie https://camperpunt.nl/brandbeveiliging

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie