Verkeersdrempels weg ermee!

Verkeersdrempels weg ermee!

Al jaren klagen ambulancemensen en campergebruikers op verkeersdrempels.

Zijn verkeersdrempels eigenlijk wel een goede oplossing? Wij gingen eens op internet op zoek en wat blijkt?

Verkeersdrempels:

 • vermoorden ook nog eens 25.000 doden per jaar volgens Britse onderzoekers.
 • zijn de grootste veroorzakers van milieuvervuiling en moeten zo snel mogelijk weg volgens een Antwerpse provinciebestuurder.
 • veroorzaken schade door trillingen, zie verkeerskunde.
 • veroorzaken geluidshinder door het afremmen en het weer optrekken van auto’s vóór en na de drempel
 • er zal een verhoging van de luchtverontreiniging optreden;
 • indien om welke reden ook een te hoge snelheid wordt aangehouden,
  kan schade aan het voertuig ontstaan;
 • voertuigen met een geringe bodemvrijheid lopen gevaar dat zij met
  hun onderzijde de drempel raken;
 • indien de drempels sneller worden bereden dan met de snelheid
  waarvoor zij zijn bedoeld, zal de bebouwing in de omgeving meer aan
  trillingen onderhevig zijn.
 • kunnen ook groot ongemak voor het bezorgend verkeer teweeg brengen.
 • zorgen dat er voor de bestuurders van motorvoertuigen, alsmede voor fietsers en
  bromfietsers te veel discomfort ondervinden.
 • door de aandacht die bestuurders geven aan de verkeersdrempels wordt er minder op fietsverkeer gelet, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
 • ze zijn gevaarlijk voor motorrijders, bromfietsen en fietsers als ze een drempel over het hoofd zien.

Alternatieven:

 • pak snelheidsovertreders harder aan;
 • zorg voor snelheidsmeting gekoppeld aan een verkeerslicht. Te snel is stoppen.
Share