Weg met verkeersdrempels en rotondes!

Al geruime tijd ondervinden hulpverleners, bussen en zwaar materieel hinder van verkeersdrempels en rotondes. Het beleid rondom drempels is volledig doorgeschoten, waarbij ze te pas en te onpas worden aangelegd. Is het gebruik van verkeersdrempels en rotondes eigenlijk wel een effectieve oplossing in veel situaties? Na een grondige online zoektocht blijkt het volgende:

Verkeersdrempels:

Een belangrijk Engels onderzoek naar de impact van verkeersdrempels op luchtkwaliteit en gezondheid werd uitgevoerd door King’s College London. Zij ontdekten dat de extra uitstoot veroorzaakt door verkeersdrempels leidde tot naar schatting 1.000 extra doden per jaar in het Verenigd Koninkrijk.

Het Studiecentrum Verkeerstechniek benadrukt dat drempels niet ideaal zijn in straten die onderdeel zijn van buslijnen. Drempels vergroten de milieuproblematiek en moeten volgens een provinciebestuurder in Antwerpen snel verdwijnen. Ze leiden tot schade aan woningen door trillingen, veroorzaken geluidshinder en brengen risico’s met zich mee voor voertuigen met geringe bodemvrijheid. Drempels zorgen voor ongemak bij bezorgverkeer, discomfort bij bestuurders en leiden tot gevaarlijke situaties voor motorrijders, bromfietsers en fietsers. Personen met nek- en rugklachten ervaren aanzienlijke overlast, evenals mensen in een rolstoel, scootmobiel of andere hulpmiddelen. Ze horen niet thuis op doorgaande wegen en worden vaak als te steil of verzakt ervaren door gebrek aan onderhoud.

Het voortdurend afwegen van de verminderde leefbaarheid tegen de beoogde voordelen van drempels blijft essentieel.

Rotondes:

Grotere voertuigen kunnen problemen ervaren door gebrek aan zicht, dode hoeken en soms te kleine draaicirkels. Het afremmen en optrekken op rotondes leidt tot extra milieubelasting. Fietsers op rotondes met aparte fietspaden nemen vaak de kortste weg, wat tot problemen leidt. Verschillen in fietspaden en het niet aangeven van richting door (brom)fietsers veroorzaken irritaties.

Alternatieven:

  • Snelheidsmeting gekoppeld aan verkeerslichten.
  • Beïnvloeding van voertuigsnelheden als alternatief.
  • Beweegbare putten die alleen voor te snel rijdende voertuigen problematisch zijn en door hulpdiensten uitgeschakeld kunnen worden.
  • Toepassing van flitspalen.
  • Gebruik van chicanes of het (optisch) versmallen van wegen.

Meer informatie:

Al met al roepen deze bevindingen op tot heroverweging van het huidige beleid omtrent verkeersdrempels en rotondes, met de nadruk op het vinden van effectievere alternatieven.

Share