Verkeersdrempels en rotondes weg ermee!

Al jaren klagen hulpverleners, bussen en zwaar materiaal op verkeersdrempels en rotondes. Het drempelbeleid is volledig doorgeschoten. Drempels worden te pas en te onpas aangelegd.  Zijn verkeersdrempels en rotondes eigenlijk wel een goede oplossing in veel gevallen? Wij gingen eens op internet op zoek en wat blijkt?

Verkeersdrempels:

 • vermoorden, door de extra uitstoot, 25.000 mensen per jaar volgens Britse onderzoekers.
 • zijn de grootste veroorzakers van milieuvervuiling en moeten zo snel mogelijk weg volgens een Antwerpse provinciebestuurder.
 • veroorzaken schade door trillingen aan woningen.
 • veroorzaken geluidshinder door het afremmen en het weer optrekken van auto’s vóór en na de drempel
 • indien om welke reden ook een te hoge snelheid wordt aangehouden of een verkeerde snelheid wordt aangegeven, kan schade aan het voertuig ontstaan;
 • voertuigen met een geringe bodemvrijheid lopen gevaar dat zij met de onderzijde de drempel raken (ook vaak aangepaste voertuigen voor mensen met een beperking);
 • indien de drempels sneller worden bereden dan met de snelheid waarvoor zij zijn bedoeld, zal de bebouwing in de omgeving meer aan trillingen onderhevig zijn.
 • brengen groot ongemak voor het bezorgend verkeer teweeg.
 • zorgen voor discomfort aan bestuurders van motorvoertuigen, fietsers, snor- en
  bromfietsers.
 • door de aandacht die bestuurders geven aan de verkeersdrempels wordt er minder op fietsverkeer gelet, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
 • ze zijn gevaarlijk voor motorrijders, bromfietsen en fietsers als ze een drempel over het hoofd zien.
 • zware overlast voor personen met allerlei vormen van nek- en rugklachten.
 • een groot probleem voor mensen in een rolstoel, scootmobiel en andere hulpmiddelen.
 • ze horen niet thuis in doorgaande wegen.
 • ze zijn vaak te steil aangelegd of verzakt door onvoldoende onderhoud.

Steeds zal men zich moeten afvragen of de vermindering van de leefbaarheid die door al de genoemde nadelen wordt geïntroduceerd, niet groter is dan de voordelen die door het aanbrengen van de drempels worden nagestreefd.

Rotondes

 • grotere voertuigen (bussen, vrachtwagens, vrachtautocombinaties) kunnen problemen ondervinden, geen zicht door dode hoek, draaicirkel soms te klein.
 • extra milieubelasting door afremmen en optrekken.
 • Op rotondes met aparte fietspaden hebben fietsers bovendien de neiging om de kortste weg te nemen
 • verschillen in fietspaden leveren problemen op.
 • irritatie door geen richting aangeven door (brom)fietsers.

Alternatieven:

 • zorg voor snelheidsmeting gekoppeld aan een verkeerslicht. Te snel is stoppen.
 • beïnvloeding van de snelheid van voertuigen als komend alternatief
 • beweegbare put, die alleen nadelen heeft voor de te snel rijdende voertuigen en door hulpdiensten uitgeschakeld kunnen worden.
 • flitspalen.
 • het toepassen van chicanes of
 • het (optisch) versmallen van wegen.

Links:

Share