Rotte eierenlucht in de camper.

Rotte eierenlucht in de camper.

Let op: Een sterke geur van rotte eieren kan duiden op een overladen accu. Wees extra voorzichtig met open vuur als je deze geur waarneemt, omdat dit knalgas, een uiterst explosief gas, kan zijn. De zwavelachtige dampen die vrijkomen, hebben een geur die vergelijkbaar is met rotte eieren. Het is van essentieel belang om in…

Share