Stallingsvoorwaarden.

Stallingsvoorwaarden.

We lezen vaak dat camper- en caravanstallingen in de voorwaarden hun aansprakelijkheid voor schade uitsluiten. Mag dat nou eigenlijk wel zo’n uitsluiting van de aansprakelijkheid?

Nee dat mag niet. De wet bepaalt namelijk in artikel 237 f van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dat een ondernemer in zijn algemene voorwaarden geen beding mag ‘dat hem bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding’ als hij handelt met consumenten. De aansprakelijkheid van de stallingseigenaar is geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat in artikel 600 zegt dat “Bewaarneming is de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven.

Links over dit onderwerp:

 

Share