Aanleiding

Veel mensen met campers maken gebruik van sociaal media, zoals Facebook, Twitter, You Tube, Instagram en andere kanalen. Mensen zoals ook wij publiceren onze reisverhalen op dergelijke media. Vaak horen we dan reisverhalen, kentekens en dergelijke zorgen voor inbraken als je niet thuis bent. Maar is dat ook zo?

Onderzoek

Linda Nagelman, VU Amsterdam deed hier onderzoek naar o.a. door middel van een enquête onder sociale mediagebruikers en een experiment met agenten in opleiding. Uit de enquête komt naar voren dat de sociale mediagebruiker zeer bewust is van de risico’s van sociale media en zij ook bang is voor het feit dat inbrekers hiervan gebruik maken. Daarom schermt het merendeel van de respondenten hun gegevens en updates ook redelijk goed af, wat het moeilijker maakt voor de inbreker om hun gegevens in te zien.

Kentekengegevens

Kentekengegevens, veel mensen willen de kentekenplaat niet op internet. Helemaal te voorkomen  is dat niet. Filmen of fotograferen op een voor het publiek toegankelijke plaats mag gewoon. Als het d.m.v. een vaste camera gebeurd dan moet dit d.m.v. een bordje kenbaar gemaakt te worden. Dus je kunt dit niet zo makkelijk tegenhouden. Wel kan publicatie door derden verboden zijn.

Maar soms zijn kentekengegevens persoonsgegevens, in ieder geval zijn kentekens van motorvoertuigen  persoonsgegevens voor degenen die toegang hebben tot het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Zij kunnen immers de tenaamstelling van het kenteken zonder bijzondere inspanning te weten komen. In de meeste andere gevallen niet, zodat ook het risico beperkt is. Wel was er in juli 2019 een publicatie dat kentekengegevens via internet verhandeld werden. Of dat nu nog gebeurd is ons niet bekend. Camper diefstallen gebeuren natuurlijk nog steeds. Wordt uw camper gestolen gebruik dan ons stappenplan!

Conclusie

Alhoewel het onderzoek van 2013 is, lijkt er geen tot weinig verandering te zijn gekomen. Inbrekers kijken wel op sociaal media en Google Maps als ze een inbraak voorbereiden. De meeste inbraken gebeuren redelijk impulsief, de woning is donker, het vervoermiddel is weg, en dan een snelle inbraak. Criminele bendes die veel buit verwachten doen wel grondig onderzoek alvorens in te breken.

Uit het onderzoek  uit 2013 komen een paar dingen naar voren. Ten eerste beschermt de meerderheid van de sociale mediagebruiker zich (al) redelijk goed. Dit maakt het voor de bewust zoekende inbreker lastig om gegevens van deze gebruikers te vinden en te gebruiken. Ten tweede komt naar voren dat het gebruik van sociale media met betrekking tot doelwitselectie niet rendabel is. Updates waarin staan vermeld dat de bewoner van huis is, zijn er genoeg maar het vervolgens achterhalen van dat bewuste adres is lastig. Zoeken naar updates in diens directe omgeving is eveneens lastig. Heeft de inbreker naar aanleiding van een verdachte update eenmaal het adres kunnen achterhalen, is de kans groot dat dit adres ook nog eens te ver weg is, waardoor het adres alsnog afvalt. Het duurt dus erg lang om via sociale media een geschikt doelwit te vinden. In diezelfde tijd zou eenzelfde inbreker bij wijze van spreken op de straat al twee huizen in kunnen breken. Bovendien gaat men ervan uit dat inbrekers dit allemaal kunnen en willen, terwijl het aannemelijker is te denken dat een inbreker zo min mogelijk moeite wil doen om een huis in te breken. Het is kortom niet verleidelijk voor (plannende) inbrekers om sociale media te gebruiken.

Relevante links.

 

 

Share