Schultz start uitwisseling tellerstanden met België

Fraude tellerstanden

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat samen met de Belgische autoriteiten de fraude met tellerstanden van voertuigen aanpakken. Het terugdraaien van tellerstanden veroorzaakt grote economische schade, brengt eerlijke concurrentie tussen autohandelaren in gevaar en kan negatieve effecten hebben op de veiligheid van weggebruikers. Nederland en België gaan nu onderling gegevens uitwisselen om dit soort fraude aan het licht te brengen. Een proef met de uitwisseling van gegevens start begin november. In de loop van volgend jaar vindt een evaluatie van de resultaten plaats door de RDW, om het effect vast te stellen.

Een steekproef uit 2015 toonde aan dat van zo’n vijf procent van de voertuigen die uit België in Nederland ingevoerd wordt, de kilometerstand was teruggebracht met gemiddeld 45.000 km. Van voertuigen die van Nederland naar België gingen was 20 procent van de tellers met gemiddeld 110.000 km teruggedraaid. Een studie uit 2010 naar de kwalijke effecten van tellerfraude in de EU raamt de totale schade op minstens 5,6 miljard euro per jaar.

Nederland en België lopen in de EU voorop met wet- en regelgeving: in Nederland registreert de RDW de tellerstanden van in Nederland geregistreerde auto’s, in België doet Car-Pass dat. Door bij import de reeksen van opgenomen standen op te vragen en te vergelijken met de afgelezen tellerstand is nu ook grensoverschrijdende tellerfraude te signaleren en daarmee tegen te gaan. De uitwisseling van data is uitdrukkelijk bedoeld voor fraudebestrijding, en mag niet voor andere doelstellingen aan derden meegedeeld worden.

Minister Schultz: “Met deze samenwerking kunnen we grensoverschrijdende fraude met tellerstanden tussen Nederland en België verminderen. Voor de veiligheid van consumenten is dit van belang, en ook om te voorkomen dat zij worden opgelicht bij hun aankoop. Voor autobedrijven betekent het dat oneerlijke concurrenten eerder tegen de lamp lopen en dat de economische schade van de fraude tot een minimum beperkt wordt.”

De samenwerkingsovereenkomst is van Belgische zijde getekend door de Vice-eersteminister Kris Peeters en Minister van Mobiliteit François Bellot.

Share

Vergelijkbare berichten