Rotte eierenlucht in de camper.

Let op: Een sterke geur van rotte eieren kan duiden op een overladen accu. Wees extra voorzichtig met open vuur als je deze geur waarneemt, omdat dit knalgas, een uiterst explosief gas, kan zijn. De zwavelachtige dampen die vrijkomen, hebben een geur die vergelijkbaar is met rotte eieren. Het is van essentieel belang om in zo’n situatie de laadstroom van de dynamo te laten controleren en de accu onmiddellijk los te koppelen. Nadat de accu is losgekoppeld en afgekoeld, moet deze uit de camper worden verwijderd.

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie