Rijbewijs C, C1(E), CE

Als gevolg van de nieuwe derde Europese richtlijn zijn er met ingang van 19 januari 2013 nieuwe rijbewijsregels gekomen. De nieuwe regels voor het rijbewijs zijn in Nederland op 19 januari 2013 van kracht. De belangrijkste afwijkende en nieuwe regels voor zover het voor campers van belang is:

Examens: Voor de categorie C en C1, 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een praktijexamen (vanaf 18 jaar). Voor E komt komt er een praktijkexamen bij. Wil je ook vakbekwaamheid dan zijn er extra eisen, die ik hier niet behandel omdat ze voor campers niet van belang zijn.

Categorie C1

Trekkend voertuig: niet behorend tot de categorie D1 of D, toegestane maximum massa tussen de 2500 en 7500 kg, maximaal 8 personen exclusief de bestuurder.

Aanhanger of oplegger: toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg.

Categorie C.

Rijbewijs afgegeven voor 19-01-2013.

Trekkend voertuig: niet behorend tot categorie D, toegestane maximum massa meer dan 3500 kg.

Aanhangwagen of oplegger: toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg.

Rijbewijs afgegeven op of na 19-01-2013.

Trekkend voertuig: niet behorende tot categorie D1 of D, toegestane maximum massa meer dan 35oo kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder.

Aanhangwagen of oplegger: toegestane maximum massa ten hoogste 750 kg.

Categorie C1E

Trekkend voertuig: categorie C1 of B.

Aanhangwagen of oplegger:

  1. bij trekkend voertuig van categorie C1: toegestane maximum massa meer dan 750 kg en combinatie met een toegestane maximum massa ten hoogste 12.000 kg.
  2. bij een trekkend voertuig van categorie B: toegestane maximum massa meer dan 3500 kg en combinatie combinatie met een toegestane maximum massa ten hoogste 12.000 kg.

Categorie CE

Trekkend voertuig C.

aanhangwagen of oplegger: toegestane maximum massa meer dan 750 kg.

Geldigheid rijbewijs en medische keuring.

Rijbewijs afgegeven voor 19-01-2013:

  • 10 jaar geldig. Vanaf de eerstvolgende verlenging is het rijbewijs 5 jaar geldig (incl. medische keuring)Examen: theorie- en praktijkexamen.

Rijbewijs op of na 13-01-2012:

Medische keuring:5 jaar geldig en ieder 5 jaar medische keuring.

Medische keuring

Tijdens de medische keuring wordt onder andere bekeken:

  • of de armen en benen goed functioneren;
  • wat de bloeddruk is;
  • of iemand voldoende gezichtsvermogen heeft;
  • of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.
Share