Verbod recreatief nachtverblijf in de APV’s onnodig.

Zoals wij al lange tijd aangegeven zijn deze artikelen vaak overbodig en kunnen geschrapt worden. Dit blijkt nadat de gemeente Hollands Kroon in 2014 de artikelen schrapten uit hun APV. Ook de gemeenten Oosterhout en Weesp hebben deze artikelen geschrapt.

De gemeente Hollands Kroon schreef:

“Op 23 september 2018 ontvingen wij uw Wob verzoek inzake het wildkamperen in de Gemeente Hollands Kroon. Sinds 2014 zijn de artikelen 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen en 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen geschrapt uit de Algemene Plaatselijk Verordening Hollands Kroon. Dit heeft niet tot extra overlast geleid. Wij hebben daarom ook geen documenten die wij aan u kunnen verstrekken.”

De gemeente Oosterhout reageerde als volgt: “

Naar aanleiding van uw vraag of het laten vervallen van de artikelen 4:17 t/m 4:19 van de APV gemeente Oosterhout heeft geleid tot extra overlast van wildkampeerders met kampeerauto’s binnen onze gemeente. Dit heeft NIET geleid tot extra overlast.

De gemeente Weesp reageerde als volgt:

Op 4 november jl. ontvingen wij uw Wob-verzoek inzake het wildkamperen met kampeerauto’s. Aangezien de artikelen 4:17 t/m 4:19 uit onze Apv zijn vervallen, vraagt u of dit heeft geleid tot extra overlast. Het heeft bij onze gemeente niet tot extra overlast geleid.”

Navraag bij de gemeente Veere leverde onderstaande op:

De gemeente Veere reageerde als volgt: “Zonet hebben wij elkaar telefonisch gesproken over uw onderstaande verzoek tot het verstrekken van informatie aangaande overlast die veroorzaakt zou worden door mensen met campers. Wij hebben geen meldingen en/of klachten in onze registraties staan over deze vorm van overlast. U gaf aan dat u voldoende heeft aan deze informatie en u verder geen schriftelijk besluit van ons wenst. U heeft mij wel verzocht om deze bevestiging per e-mail.”

Navraag bij de Politie Zeeland-West-Brabant:

Bij de politie zijn er op Walcheren 8 registraties gesproken wordt over “afval” achterlaten etc, maar is geen enkele aanwijzing dat dit ook daadwerkelijk geconstateerd wordt door de collega’s en er tegen opgetreden wordt.

Conclusie

Steeds meer gemeenten hebben in het plaatselijke verordening artikelen opgenomen die het parkeren en het parkeren en overnachten in campers volledig verbieden. Om een (volledig) verbod op te nemen moet dit aan een aantal wettelijke vereisten voldoen, zoals  de verboden moeten aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoen. De besluiten mogen onder andere niet onevenredig zijn tot het te dienen doel. De gemeenteraden moeten daarbij rekening houden met de belangen van de camperbezitter. Nu er geen overlast wordt geconstateerd als de artikelen geschrapt worden en het recreatief overnachten wordt vrijgelaten, lijken de bepalingen in de APV in strijd met wettelijke bepalingen omdat niet alle belangen zijn afgewogen. Lees hier meer over op Campervisie.nl

Share