Petitie tegen betaald parkeren aan de kust: ‘Het lijkt Amsterdam wel’

Een dagkaart van 50 euro. En dan niet voor de binnenstad van Amsterdam, maar voor een parkeerplek aan de rand van Zoutelande. Vanaf 1 april voert de gemeente Veere langs de gehele kust betaald parkeren in met flinke bedragen. Inwoners en ondernemers zijn petitie gestart om het plan uit te stellen en te herzien. Lees meer op Omroep Zeeland.

U kunt de petitie hier tekenen. Ook de mensen die daar op vakantie willen of een dagje aan zee willen staan hebben hier belangen!

N.B. Je kunt je afvragen of dit besluit wel rechtmatig is.

  • Wanneer gemeenteraden een bepaling vaststellen moet deze voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. (proportionaliteit- staat de parkeerbelasting wel in verhouding tot het te bereiken doel)
  • Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene Wet bestuursrecht).
  • Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.
  • Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit. (dus ook de belangen van de kampeerautobezitter).
  • De voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen (art.3:4 AWB). (Je kunt je afvragen of de hoogte van de parkeerbelasting wel evenredig is aan het doel parkeeroverlast voorkomen.)
  • Beperkingen moeten noodzakelijk zijn in een democratische samenleving in het belang van de nationale veiligheid of van de openbare veiligheid, voor de handhaving van de openbare orde, voor de voorkoming van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of van de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
  • Rekening houden met bestaande jurisprudentie.

Van bovenstaande afwegingen is naar mijn mening geen of onvoldoende sprake geweest bij het vaststellen van deze parkeerbelasting.

Share

Vergelijkbare berichten