Wonen in een recreatiepark.

Er zijn mensen met een camper die wonen op een recreatiepark. Deze parken hebben allemaal een omgevingsbestemming recreatie. In de Wet Basisregistratie personen (BRP) staat dat een inwoner verplicht is om zich in te schrijven op het adres waar hij/zij verblijft. Als iemand in de BRP op het adres van een recreatieverblijf door de gemeente wordt opgenomen, betekent dit niet dat de gemeente toestemming geeft om het recreatieverblijf te bewonen. De gemeente is wettelijk verplicht een inwoner op het aangegeven adres in te schrijven, maar de bewoning van het recreatieverblijf is op grond van het bestemmingsplan verboden. Een gebruiker van een recreatieverblijf moet, naast het verblijf op het recreatiepark, ook beschikken over een voor bewoning bestemde woonruimte die de gebruiker gebruikt als hoofdverblijf. Het hoofdverblijf is de plek waarvandaan iemand zijn sociale en maatschappelijk activiteiten ontplooit, iemand vertrekt naar zijn werk en/of vakantie, waar iemand zijn administratie heeft, etc. Van bewoning van een recreatieverblijf is ook sprake wanneer iemand in de zomer in een recreatieverblijf woont en ’s winters in het buitenland overwintert en verder nergens in Nederland over zelfstandige woonruimte beschikt. Een briefadres of ingeschreven staan bij familie of kennissen geldt niet als zelfstandige woonruimte

Gedoogbeschikkingen

Soms gaven de gemeente gedoogbeschikkingen uit. Gedogen moet in tijd beperkt en aan voorwaarden verbonden zijn. Daarnaast kan een gedoogbeschikking worden ingetrokken, wat al op een aantal parken is gebeurd, nadat bijvoorbeeld andere mensen een beroep deden op het gelijkheidsbeginsel. Gemeenten geven sinds 2003 geen gedoogbeschikkingen meer af voor nieuwe gevallen. Bij verkoop gaat de gedoogbeschikking niet over op de nieuwe eigenaar, wat natuurlijk nadelig is voor de verkoopprijs van het chalet.

Bedenk dat bovenstaande ook geldt als je maanden met de camper onderweg bent. In de meeste gevallen zult u moeten aantonen waar u werkelijke woonadres is, dat kan dus niet op een recreatiebestemming. Dus ook niet op de drie camperparken te weten Camper Village Arcen, Camperdorp landgoed Overbetuwe en Camperdorp Kurenpolder.  Deze hebben alle drie een recreatie bestemming. Gemeenten die eisen dat je 120 dagen weg moet zijn hebben naar onze mening ook boter op hun hoofd, omdat dit de bestemming niet wijzigt. Men schrijft ze dan alleen niet uit, maar men blijft er illegaal wonen.

Omgevingswet.

In 2019 trad de nieuwe Omgevingswet in werking die 26 andere wetten vervangt. Dit betekent dat gemeenten hun bestemmingsplannen vervangen door één omgevingsplan. Een dergelijk plan is veel omvangrijker dan het huidige bestemmingsplan. Het toezicht wordt ook in deze wet geregeld, wat vermoedelijk zal leiden tot een hardere aanpak van permanente bewoning. Het is bewoners dan ook zaak om attent te zijn op het omgevingsplan van hun gemeente.

Lees meer over gedogen in de links hieronder.

Vanaf jan 2012 is het in de wet vastgelegd dat het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen wordt overgelaten aan de gemeenten. Dus elke gemeenten heeft een eigen beleid voor bewoning van recreatiewoningen. Bijna alle gemeentes verbieden het permanent wonen in parken met een recreatiebestemming. Er worden vaak hoge dwangsommen opgelegd. In die gevallen helpen gedoogbeschikkingen niet meer omdat mensen een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel en gedogen in tijd beperkt moet zijn. De recreatiewoning moet, wanneer de bestemming wijzigt, wel aan de eisen van het bouwbesluit voldoen, de meeste recreatiewoningen voldoen daar niet aan.

Kruimelregeling

Een mogelijkheid om toestemming te krijgen via de kruimelregeling. Hier leest u meer over bij jurable.

Enkele voorbeelden van handhaving:

Handige links over dit onderwerp:

Jurisprudentie.

Share