Pensioenen

In deze nieuwsbrief even iets anders dan u van ons gewend bent. Maar wij vinden dit zo belangrijk dat we hiervoor een uitzondering maken.

Veel camperaars zijn met pensioen of gaan in de toekomst met pensioen. De pensioenen worden al jaren niet geïndexeerd.  Een aantal organisaties zijn verenigd in de Stichting pensioenbehoud. Deze Stichting zet zich in voor onze pensioenen met een procedure tegen de Staat omdat die al sinds 2008 niet geïndexeerd zijn, wat een inkomstenderving voor gepensioneerde sinds 2008 van ruim 20% te weeg heeft gebracht nog los van de kortingen bij PMT en PME van bijna 7%. En dit terwijl er geld voldoende is om wel te indexeren. Ook wordt er de komende jaren mogelijk niet geïndexeerd en wordt de AOW belast. Ik lees veel verzet op sociaal media, maar er gebeurt verder weinig behalve door de Stichting Pensioenbehoud.  Naar onze mening heeft deze Stichting onze steun nodig (ook van niet gepensioneerden) en roepen wij u op om begunstiger te worden. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en minimaal € 10 euro over te maken naar de Stichting.

Dat de Stichting niet stil zit blijkt uit de stand van zaken, men heeft de Memorie van Grieven aan het Hof in Den Haag aangeboden, de Staat moet hier op reageren, waarna de zittingsdatum door het Hof wordt bepaald.

Kom op voor uw pensioen en steun de Stichting pensioenbehoud.

Share

Vergelijkbare berichten