Overbeladen.

Wanneer de bestuurder rijbewijs B heeft mag hij een camper besturen tot een maximum massa van 3500 kg. (toegestane maximum massa: ledige massa, vermeerderd met het maximum toegestane gewicht aan lading). (Dat betekent dat bij controle de camper wordt gewogen zoals hij rijdend is aangetroffen inclusief personen en dieren e.d. erin).

Rijbewijs B

Rijbewijs B is geldig voor motorvoertuigen, ingericht voor vervoer van maximaal 8 personen (inclusief bestuurder 9), en met een maximumgewicht van 3.500 kilo (leeggewicht plus laadvermogen). U mag eventueel een aanhangwagen of oplegger trekken van maximaal 750 kilo (leeggewicht plus laadvermogen). Wilt u meer dan 750 kilo trekken dan mag het totaal leeggewicht plus laadvermogen van de combinatie, niet boven de 3.500 kilo liggen. De afgebeelde aanhangwagen mag dus met een B-rijbewijs.

Aanhanger mag zwaarder zijn dan de auto.

De aanhangwagen of oplegger mag zwaarder zijn dan de lege auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken. Tot 19 januari 2013 moest de aanhanger of oplegger lichter zijn dan de ledige massa van de trekkende auto (dat is het gewicht zonder lading en inzittenden).

Met rijbewijs B mag je dus:

  • elke camper rijden waarvan het maximaal toelaatbaar gewicht 3500 kg of minder is.
  • GEEN camper rijden als het maximaal toelaatbaar gewicht (kentekenbewijs) boven de 3500 kg is. (ook niet als de camper volgens de weegbrug onder de 3500 kg blijft).

Er is sprake van overbelading als de maximum massa van de camper hoger is dan de totaal toegestane maximum massa van het voertuig of als één van de aslasten (zie kentekenbewijs) overschreden worden. Je rijbewijs B blijft wel geldig.

5 of 10% overbeladen.

Vaak wordt gesteld dat je rustig 5 of 10 procent kunt overbeladen omdat je dan onder het door de fabrikant opgegeven technisch gewicht blijft en de politie pas vanaf vijf procent procent overbelading bekeurd.

Men vertelt dat de politie in Nederland gebruikt maakt van twee grenzen: vijf en tien procent. Dat is onjuist, er is geen marge.

“Hartelijk dank voor uw vraag. Ik heb uw vraag ontvangen via Informatie Rijksoverheid. Kampeerauto’s vallen niet onder de Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen, deze richtlijn is gericht op economische delicten. Er is geen andere richtlijn voor overbelading van motorvoertuigen. Voor kampeerauto’s gelden de (P) feitcodes die zijn opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen, Afdeling A. Verkeer te land, Regeling voertuigen”.

Voor de vakantie langs een weegbrug rijden kan veel ellende voorkomen. Ook als er niet bekeurd wordt omdat de camper niet zwaar overbeladen is, kan de controlerend opsporingsambtenaar je verbieden om verder te rijden met het overgewicht en moet je dus uitladen.

De boete bedraagt bij 10% overbelading €150,- tot bij 75% € 500,- (2021). Daarboven gaat het via het Openbaar Ministerie. Naast de boete kan men een rijverbod opleggen tot het gewicht overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn, uitladen dus.

N.B. Is de maximum massa 3500 kg, dan mag je ook niet overbeladen zijn als je een C rijbewijs hebt. Het kentekenbewijs is leidend en niet het rijbewijs.

Definities.

Maximum massa = Door de fabrikant opgegeven maximum gewicht van het voertuig te weten massa ledig voertuig + totaal gewicht van de lading + gewicht van de inzittenden.

Massa ledig voertuig = Massa zonder lading en inzittende met een halve tank brandstof (waarschijnlijk ook zonder een heleboel accessoires).

Aslasten = maximum last per as. (Denk hier ook aan bij het fietsen, scooters en bagage op dragers of in de garage. De meeste garages mogen daarnaast maar met 150 kg worden beladen).

Laadvermogen = maximum massa voertuig – massa ledig voertuig.

Om het laadvermogen te bepalen hebben we dus het maximum massa van het voertuig nodig dit staat op het kenteken bewijs of op het constructie plaatje(bovenste waarde) in de auto.

Invloed op verzekering.

Veel verzekeringsmaatschappijen keren niet of maar deels uit als de camper overbeladen is, zelfs als oorzaak van de aanrijding niet komt door overgewicht.  Is het uitvallen van de kampeerauto/aanhangwagen het gevolg is van slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van de kampeerauto/aanhangwagen dan geeft dat ook problemen bij de hulp van de verzekeringsmaatschappij.

Invordering rijbewijs.

Daarnaast is de politie bevoegd de overgifte van het rijbewijs te vorderen, wanneer tegen de houder van het rijbewijs een proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van een met een motorrijtuig gepleegde overtreding van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, mits door deze overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Dit kan dus ook bij zware overbelading. Dit is geregeld in de “instructie inzake de invordering van rijbewijzen“. Natuurlijk zal dit alleen in extreme gevallen gebeuren.

Praktijk.

Hoe gaat het wegen van een combinatie van auto/camper met aanhangwagen. Dit gebeurt altijd aangekoppeld, meer of minder dan 750 kg gewicht van de aanhangwagen maakt geen verschil als je over een weegstraat met weegmatten rijdt. Is de auto voor de aanhangwagen/caravan zwaar beladen, dus behoorlijk diep ligt, dan trekt hij de aanhangwagen/caravan aan de trekhaak mee en hierdoor zou drukpunt verschil kunnen voorkomen (uiteraard nihil en van geen invloed op de totale overbelading in procenten, maar dit is de reden dat de politie een meerassige wagen altijd uitvlakt. Dus een bestel busje wegen we met de vooras op de weegplaten en de achteras op houten platen van gelijke dikte als de weegplaten. Daarna rijdt de achteras op de weegplaten en de vooras op de houten platen. Dit is conform de weeginstructie van het Openbaar Ministerie.

De politie zal van passagiers vorderen dat ze in het voertuig blijven zitten op de plaats waar ze ook tijdens het rijden zaten. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.  Passagiers behoren namelijk tot de lading. Hieronder vindt u de definitie van lading zoals opgenomen in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen:

lading: alle personen, dieren, goederen, lastdragers, alsmede zonder gebruik van gereedschap van het voertuig los te nemen laad- en losinrichtingen en voertuiguitrustingen, het reservewiel alsmede verwisselbare gedragen uitrustingsstukken daaronder niet begrepen;

We hebben de vraag ook voorgelegd aan een expert van de Landelijke Eenheid. Hij heeft aangegeven dat personen als lading worden meegewogen. Bij bijv. een bus blijven de personen er in. Daarbij zijn juist de personen het wezenlijke deel van de lading. Maar ook bij “gewone” voertuigen hoort een bestuurder en evt. inzittende bij de lading. Zo rijdt het voertuig immers ook over de weg. Dit niet alleen op grond van de begripsomschrijving van ‘lading’ maar ook die van ‘massa rijklaar’. Die waarde wordt door ons bij overbeladingen gebruikt voor bijv. berekenen t.m.m. van een oplegger (= totale massa – massa rijklaar van de trekker). Ook in de begripsomschrijving ‘massa rijklaar’ staat duidelijk dat dit inclusief de massa van een bestuurder (gesteld op 75 kg) is.

Zie ook maximum gewicht

Net als in Nederland is overbeladen rijden in heel Europa strafbaar, nergens is er een regeling dat je een bepaald percentage overbeladen mag zijn.

Op overbelading staan hoge boetes. Ook de politie of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) kunnen ter plaatse optreden. Zij kunnen beslissen dat het te zwaar beladen voertuig moet blijven staan tot de lading is overgeladen of (deels) afgeladen. Soms is het mogelijk dit op te lossen door de lading anders te verdelen over het voertuig. De politie en ILenT besluiten hiertoe als de totale massa met meer dan 10% wordt overschreden óf de aslast met meer dan 20%.

De wijze van meten voor beroepsgoederen vervoer is vastgelegd in de “instructie wegingen en wiellastmeters”. Alhoewel de richtlijn dus niet voor recreatieverkeer is, zal de wijze van meten niet afwijken van deze richtlijn.

Zie ook de pagina tips om gewicht te besparen en maximum massa verhogen.

Share