Offerte (aandachtspunten)

Er zijn veel prima bedrijven waar je op vertrouwen kunt, maar dat weet je nooit zeker als je een bedrijf een opdracht gunt. Denk aan een opdracht om een bestelbus in en om te bouwen als camper. Vraag daarom altijd een uitgebreide offerte. Toets die offerte aan de volgende punten. Wilt u later een beroep op garantie doen of nog erger een conflict moet oplossen dan zijn de gemaakte afspraken van groot belang. In die gevallen heeft u vaak een expert nodig die de schade of kijkt of gedaan is wat in de offerte is afgesproken.

Samen met Kattenberg taxatie en expertise stelde wij de volgende offerte checklist op:

 1. Staan de namen van de opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk op de offerte.
  1. Denk aan naam, geboortedatum, adres en woonplaats – bij bedrijven ook het kamer van Koophandel nummer;
 2. De datum en geldigheidsdatum van de offerte
 3. Een volledige en juiste omschrijving van de afgesproken dienst(en)
 4. De totale prijs exclusief btw, het btw-percentage en de prijs inclusief btw.
 5. De garantie termijn (Vallen arbeidskosten onder de garantie);
 6. Een afschrift van de voorwaarden van het bedrijf -LEES DEZE DOOR ALVORENS TE TEKENEN!
 7. Dat bij onenigheid na de bouw het oordeel van een beëdigd en erkend taxateur doorslaggevend is.

Ad 3. Denk bij een volledige en juiste omschrijving aan:

 • Maten – altijd volledige afmetingen van bijv. hefdaken, keukens, laden, kastjes e.d. Te gebruiken stoffen – materialen – kleuren.
 • Juiste plaatsbepaling van goederen – te gebruiken inbouwmaterialen.
 • Een bouwtekening.
 • De inbouw/verbouw/opbouw dient deugdelijk gebeuren zodat het product voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld mogen worden
 • Het voertuig door de Rijksdienst wegverkeer keuring komt.
 • Schade hoe licht ook voor kosten van de bouwer komen.

U moet uw situatie, wensen en eisen volledig herkennen in de offerte.

 

Share