Nederlands bedrijfsleven omarmt truck platoons

Nederlands bedrijfsleven omarmt truck platoons.

Het Nederlandse bedrijfsleven wil aan de slag met truck platooning. Albert Heijn, Jumbo en Unilever willen de komende tijd meer gaan testen met vervoer van goederen door vrachtwagens die in treintjes over de snelweg rijden. Dat bleek vandaag op de European Truck Platooning Challenge. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) onthaalde op de Tweede Maasvlakte zes colonnes van trucks  die de afgelopen dagen vanuit verschillende Europese steden naar Rotterdam zijn gereden.

In de door Rijkswaterstaat georganiseerde European Truck Platooning Challenge reden Daf Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania en Volvo group voor het eerst ter wereld als truck platoons over landsgrenzen heen. Truck platooning houdt in dat twee of drie trucks die met wifi verbonden zijn in colonne rijden waarbij de voorste truck de snelheid en route bepaalt. Daardoor kunnen de volgende trucks op korte afstand volgen en komt er ruimte op de weg vrij voor andere voertuigen. De wifi-verbinding tussen de vrachtwagens zorgt er voor dat alle trucks tegelijkertijd remmen, waarmee schokbewegingen voorkomen kunnen worden. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer en waarmee goederen sneller op de plek van bestemming zijn. Met truck platooning kan tot tien procent brandstof worden bespaard. Dat is niet alleen goed voor het terugdringen van de uitstoot van CO2, maar kan ook een interessante besparing opleveren voor het bedrijfsleven.

Europa
Volgens minister Schultz van Haegen is het resultaat van deze eerste grote test in Europa veelbelovend. “Truck platooning zorgt voor efficiënter en schoner transport. Voertuigen die zelf rijden leveren ook een bijdrage aan de verkeersveiligheid omdat de meeste verkeersongevallen nu het gevolg zijn van een menselijke fout. Deze test heeft laten zien dat er technisch al veel kan. De test heeft ook duidelijk gemaakt dat we in Europa de regels voor de weg en chauffeurs beter moeten gaan afstemmen om grensoverschrijdend transport met truck platooning op grotere schaal mogelijk te maken. De ervaringen zijn daarmee erg nuttig voor de informele transportraad op 14 april in Amsterdam, waar ik met mijn Europese collega’s praat over de aanpassingen die nodig zijn om zelfrijdend vervoer mogelijk te maken.”

“Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA, de Europese koepelorganisatie die de zes deelnemende truckfabrikanten vertegenwoordigt, benadrukt dat platooning niet alleen maar voor efficiënter, veiliger en milieuvriendelijker wegtransport zal zorgen. “Platooning draagt net zo goed bij aan het versterken van het leiderschap van onze auto-industrie inzake nieuwe technologie en verbetert daarmee de concurrentiepositie van Europa op de wereldmarkt. Tegelijkertijd zijn er nog veel barrières die de introductie van deze technologie belemmeren. Het is daarom goed dat Nederland het voortouw heeft genomen om deze onderwerpen hoog op de Europese agenda te zetten. Enkel door middel van Europese samenwerking kunnen we voorkomen dat ieder land een brei van eigen regeltjes en procedures ontwikkelt die vooruitgang in de weg staat.”

Verschillen
De challenge ging  29 maart van start met het vertrek van de eerste treintjes van vrachtwagens uit verschillende Europese steden. Colonnes met trucks van DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania en Volvo Group zijn vanuit Zweden, Duitsland en België naar Rotterdam gereden. Uit de test kwam naar voren dat er momenteel verschillende procedures per land zijn om toestemming te krijgen om in platoon te rijden. Een truckfabrikant moet nu nog in elk land waar hij doorheen wil rijden apart een aanvraag doen. Ook heeft elke fabrikant zijn eigen ‘wifi-systeem’ waardoor de verschillende merken nog niet met elkaar kunnen platoonen. Inmiddels is de procedure waarbij truckplatoons in een aantal landen met speciale nummerborden moesten rijden afgeschaft. Hierdoor hoeven vrachtwagens niet meer bij een grens te stoppen om de nummerborden te verwisselen.

Ontwikkelen met alle weggebruikers
Het Nederlandse bedrijfsleven en de transportsector zien volop kansen voor truck platooning. Unilever, Albert Heijn en Jumbo zijn in gesprek met overheid en transportsector om te kijken hoe zij truck platooning kunnen inzetten. De verwachting is dat Truck platoons  op termijn vanaf de haven van Rotterdam door heel Europa gaan rijden om goederen te transporteren.

De afgelopen dagen zijn de platoons nauwlettend vanuit de lucht in de gaten gehouden en gefilmd. Op die manier wordt bekeken worden hoe het andere verkeer reageert op deze colonnes. Met de ANWB wordt daarnaast gekeken hoe weggebruikers actief betrokken kunnen worden voor de introductie van truck platooning.

U kunt dus deze platoons tegenkomen tijdens uw camperreizen.  Zij houden kennelijk minder tussenafstand dan andere vrachtauto’s wat mogelijk om andere verkeersinzichten  en reacties vraagt.

Share

Vergelijkbare berichten