Langer op reis of overwinteren en uw verzekeringen.

Tips kampeerauto- caravanverzekeringen.

 1. Kijk of uw camper- of caravan verzekering langere reizen dekt. (Soms mag je maar enkele maanden aaneengesloten in buitenland zijn, daarna vervalt de dekking).
 2. Kijk of de landen die u wilt bezoeken onder de verzekering vallen.
 3. Soms zijn aardbevingen, epidemieën en andere natuurrampen uitgesloten (denk aan gaswinning).
 4. Gaat u permanent in de camper/caravan wonen, dan dekken veel camperverzekeringen dat niet. Hetzelfde geldt bij verhuur/leasen van de camper.
 5. Schade of verlies door diefstal, joyriding of vermissing is vaak uitsluitend gedekt als de kampeerauto deugdelijk afgesloten was en de sleutels zich niet in de kampeerauto bevonden.
 6. De verzekeringen vervallen vaak bij fiscale- of fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instanties. Hieronder vallen ook geschillen over heffingen en
  heffingsvrije hoeveelheden retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen.
 7. Geen vergoeding van kosten en geen hulp verlening bij uitval van uw camper door slecht onderhoud, slechte staat of overbelasting van de camper of aanhangwagen.
 8. De verzekering vervalt als niet aan de voorwaarden van de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen is voldaan. (bijv. schorsing)

Tips reisverzekeringen.

 1. Zorg dat uw reisverzekering de duur van uw vakantie of overwinteren dekken. Bij een doorlopende reisverzekering mag je vaak maar 30 aaneengesloten op reis zijn. Verleng uw doorlopende reisverzekering indien nodig naar 180 of 360 dagen.
 2. Bekijk of uw huisdier onder de reisverzekering valt (denk aan repatriëren e.d.).
 3. Bekijk of u een overnachtingsbewijs bij uw reisverzekering moet overleggen, zeker als u vrij wilt overnachten is dat niet voorhanden.
 4. Corona, zie de pagina van de ANWB.

Overig

Zie onze checklist langer op reis/overwinteren

 1. Bekijk hoe lang uw woning onbewoond mag zijn voor uw inboedel en
  opstalverzekering.

Meer tips over overwinteren en langer op reis vindt u op camperpunt. Heeft u andere vragen zie ons uitgebreide trefwoordenregister.

Share

Vergelijkbare berichten