Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide, aangeduid met CO en ook wel eens koolstofmonoxide (CO) genoemd, is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas. Let op: het gaat hier om CO (koolmonoxide) en niet om CO(kooldioxide of koolstofdioxide).

CO wordt uitgestoten als onderdeel van een warme gas mix en daardoor heeft het de neiging op te stijgen tot het afkoelt. (Dit in tegenstelling tot CO2, dat zwaarder is dan lucht en wat meer naar beneden zakt).

Hoe ontstaat koolmonoxide?

Het kan ontstaan bij slecht onderhouden of slecht functionerende installaties zoals geisers, kachels en cv-installaties. Daarnaast kunnen andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van koolmonoxide in een camper, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die brandstof gebruiken.

Het komt vrij bij onvolledige verbranding van organische brandstoffen zoals olie, aardgas, benzine en hout. Onvolledige verbranding is het gevolg van een zuurstoftekort bij verbranding.

Risico in campers.

Truma-gaskachels hebben geen onderhoud nodig. Voor in koude jaargetijden adviseren wij echter om de warmtewisselaars en de schoepen van de ventilator van stof te bevrijden (kwast, stofzuiger, etc.) voor zover de verwarming ventilatoren ondersteunt.
Als uw kachel over een ontstekingsautomaat beschikt, adviseren wij om de accu’s in intervallen van twee jaar of als de ontstekingsfrequentie langzamer wordt, te vervangen. Zorg ervoor dat alleen lekvrije accutypen worden toegepast. Doordat de verbranding plaatsvindt in een afgesloten ruimte, bestaat er geen gevaar voor het vrijkomen van gassen. Natuurlijk moet alles wel goed onderhouden worden en er geen schade aan slangen e.d. aanwezig zijn.

Gevaar kan wel ontstaan als er bij onvoldoende ventilatie met open vuur wordt gewerkt; verwarm de camper daarom nooit door bijvoorbeeld de gaspitten te laten branden. De hoeveelheid koolmonoxide in de lucht zou dan gevaarlijk hoog kunnen oplopen. Zorg desondanks altijd voor ventilatie.

Melders.

Omdat het gevaar van koolmonoxide niet geheel uitgesloten kan worden is een detectie systeem voor gassen, koolmonoxide, propaan en butaan gassen noodzakelijk. Het kan vaak aangesloten worden op het 12 Volt systeem van de camper. Dit zijn de z.g.n. trigas alarmen, welke ook werken voor slaapgassen. Hang de melder volgens de gebruiksaanwijzingen op, zijn deze er niet dan ongeveer 1 meter boven de grond. Deze melder van Honeywell is zeer geschikt voor toepassing in campers. Deze  melder is voorzien van duurzame lithium batterij. Zowel de CO-melder als de geïntegreerde batterij gaan 10-jaar mee.

Er zijn ook melder die naast koolmonoxide te waarschuwen wanneer er aardgas, propaan, LPG of koolmonoxide in een ruimte aanwezig is. Daarnaast detecteert deze slimme melder ook knock out gassen zoals ether. Dit gasalarm is bekabeld uit te breiden met een extra sensor om gassen op verschillende hoogtes te kunnen detecteren.

Gaat de melder af dan …..

Zet alle apparaten die gassen gebruiken uit, zoals koelkast en kachels. Sluit de gasflessen. Lucht de camper goed, door deuren en ramen open te zetten. Hierna een deskundige de aansluitingen e.d. laten onderzoeken. Bedenk dat koolmonoxide een stille moordenaar is, neem geen risico.

Lees hier meer over koolmonoxide

Share