Identiteitsbewijs afgeven

Je identiteitsbewijs is eigendom van de Nederlandse staat, een camping/camperplaats eigenaar mag deze niet invorderen, maar er wel om vragen. Als de campingondernemer vraagt om deze achter te laten, in bewaring te geven, kan je hiervoor kiezen. Het is niet strafbaar om je identiteitsbewijs bij iemand anders achter te laten. Wel kan je je gedurende de periode dat je identiteitsbewijs bij de ondernemer ligt, niet identificeren. Hiervoor kan je wel een boete krijgen. In enkele gevallen zijn bedrijven of organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens van uw identiteitsbewijs over te nemen. Bijvoorbeeld als u in een hotel of op een camping / camperplaats wilt overnachten. Maar ook dan is een kopie van uw ID-bewijs maken niet nodig. Het noteren van het soort ID-bewijs en het nummer van het ID-bewijs is meestal voldoende om u te legitimeren.

Verstandig is het niet om uw identiteitsbewijs af te geven, er zijn voldoende andere middelen om de camping/camperplaats eigenaar van de benodigde gegevens te voorzien. Denk daarbij aan de Camping Key van de ANWB of ID-mal.

De Overheid heeft een app gelanceerd tegen identiteitsfraude, de KopieID. Eén kopietje van je paspoort is voor kwaadwillenden genoeg om identiteitsfraude mee te plegen. Met je privégegevens kunnen ze bijvoorbeeld gemakkelijk bij je bank- en belastinggegevens. Om dit soort misbruik te voorkomen, lanceert de overheid de KopieID-app. Nadat je de kopie hebt gemaakt, kun je deze digitaal naar het bedrijf zenden. Voor campings e.d. kun je natuurlijk ook de Camping Key van de ANWB aanschaffen.

Campings en camperplaatsen moeten uw gegevens wel vastleggen. Zij mogen de gegevens verwerken op grond van artikel 8 onder c van de Wet bescherming persoonsgegevens, omdat zij wettelijk verplicht zijn om registratie van nachtverblijf te houden op grond van het Wetboek van Strafrecht. Hotels en andere ‘nachtverblijven’ zijn op grond van het Wetboek van Strafrecht verplicht enkele gegevens van hun gasten te registreren aan de hand van een geldig identiteitsdocument.. De verplicht te registreren gegevens betreffen het type identiteitsdocument, de naam van de gast, diens beroep of betrekking, zijn woonplaats en de dag van aankomst en vertrek. Deze gegevens moeten op aanvraag aan de politie kunnen worden getoond. Een kopie is daarvoor niet noodzakelijk maar niet verboden. Ook is de meldplicht bij het College bescherming persoonsgegevens niet van toepassing omdat een en ander valt onder artikel 13 van het Besluit vrijstellingen WBP.

Share