Gas overvallen.

Vaak horen en lezen we verhalen van mensen die een gasoverval hebben meegemaakt. Laat ik voorop stellen dat die mensen een hele nare ervaring hebben gehad, die ze lang bij zal blijven. Zij geloven ook dat dit hun overkomen is. Ik onderschat de gevolgen daarvan zeker niet.

Maar de vraag is was het wel een overval met ingespoten gas?

Wij denken dat de kans klein is om de volgende redenen:

 • gas is veelal vluchtig en verdwijnt snel door de ontluchtingen die in de camper aanwezig zijn zoals dakluiken e.d.
 • hoe bepaalt een inbreker de hoeveelheid gas die nodig is, zonder de inzittenden/huisdieren te doden of niet of onvoldoende onder narcose te brengen.
 • waar spuiten ze het gas naar binnen? Via de koelkastroosters, deze zijn afgesloten van de binnenruimte en tevens brandt daar de waakvlam).
 • hoe gaat de inbreker zelf naar binnen, deur open betekent gas weg.
 • draagt de inbreker een gasmasker.
 • waarom vliegt de camper niet in brand als de koelkast aanslaat of schakelaars worden bediend. Gas is veelal brandbaar.
 • waarom is er nooit een gasoverval bewezen, gas is in het bloed van de slachtoffers te vinden en nooit gevonden.
 • de kosten van bijvoorbeeld nacosegas zijn erg hoog, hoger dan de buit die bij een camper inbraak verwacht kan worden.
 • hoe vervoert een inbreker zo’n grote hoeveelheid gas die nodig is om mensen en dieren die boven en onderin de camper slapen onder narcose te brengen.
 • strijdgassen zijn dodelijk, dus eigenlijk niet bruikbaar. Er zijn ook nooit doden gevallen bij vermeende gasovervallen.
 • in mijn 40-jarige politiepraktijk heb ik nooit een dergelijke overval meegemaakt of van een collega gehoord. Wel honderden inbraken waarbij mensen thuis waren.
 • ook ken ik geen verdachte of heb ik daarvan gehoord die ooit een dergelijke overval bekend heeft.
 • ik heb nergens een bewijs van gasovervallen kunnen vinden.
 • ik heb geen zaken op internet kunnen vinden waarin een verdachte van een gasoverval werd veroordeeld.
 • de hoeveelheid benodigd gas is dermate groot dat het vervoer op zou vallen.

Startspray

N.B. Er wordt ook beweerd dat deze overvallen gebeuren met behulp van een spuitbus met startspray. In deze spuitbusjes zit. o.a. ether. Ether (diethyl ether) is een brandbare, kleurloze vloeistof. De damp is explosief. Ether werd tot het midden van de vorige eeuw gebruikt als narcosemiddel. Vanwege bijwerkingen en explosiegevaar wordt het hiervoor niet meer gebruikt. Ether is zoals aangegeven explosief en ether verdampt al bij kamertemperatuur en kan gesnoven worden. Ether is op twee manieren op te nemen in het lichaam. Ten eerste kan het gedronken worden. Hierbij moet wel gelet worden op de dosering. Ten tweede kunnen de ether dampen worden geïnhaleerd. Dit doet men door de ether op een doek te drenken en vervolgens deze doek voor de mond te houden. Door in te ademen komen de dampen in de longen en vervolgens in het bloed. Bij inademing veroorzaakt ether gedurende korte tijd een euforie. Het lijkt op dronkenschap met lallende spraak- en evenwichtsstoornissen. Voortgezette inademing leidt tot bewusteloosheid. Het gebruik van startspray is niet aannemelijk in verband met het explosiegevaar en de vluchtigheid als de inbrekers zelf binnenkomen. Zie voor het brand- en explosiegevaar dit filmpje.

Wat gebeurd er dan wel, want mensen die een dergelijk verhaal vertellen hebben wel iets meegemaakt?

Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van Ether of chloroform. Deze stoffen kunnen via een in die stof gedrenkte doek op de mond worden geduwd.

Links m.b.t. gasovervallen:

Wat gebeurd er dan wel, want mensen die een dergelijk verhaal vertellen hebben wel iets meegemaakt?

Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van Ether of chloroform. Deze stoffen kunnen via een in die stof gedrenkte doek op de mond worden geduwd. Het is mogelijk dat men startspray (ether) gebruikt om in de camper te spuiten. De stof is zwaarder dan lucht en zal zich eerst over de grond verspreiden en niet direct mensen bereiken. De ether in startspray is echter weer erg brandgevaarlijk en vluchtig.

Mochten mensen bewijs hebben dat ze op een dergelijke manier zijn overvallen, dan ben ik benieuwd. Bewijs is bijv. uitslag bloedonderzoek, de enige manier om dit vast te stellen of een proces-verbaal met een bekennende verdachte die aangeeft hoe hij de overval heeft gepleegd.

Zie ook beveiliging

Share