Dashcam

Gebruik dashcam Nederland.

Steeds meer voertuigen zijn uitgerust met een dashcam. Velen vragen zich af hoe het met het gebruik geregeld is. In Nederland is filmen op de openbare weg toegestaan, het is een vorm van vrij nieuwsgaring. Ook mensen die niet in beeld gebracht willen worden kunnen hier eigenlijk niets tegen doen.

Zodra je echter de beelden op internet gaat publiceren dan krijg je met de privacywetgeving te maken. Omdat een dashcam geen structureel aangebrachte camera is ga ik ervan uit dat deze niet onder de bepalingen van artikel 139f van het Wetboek van Strafrecht valt. Bij publicatie krijg je mogelijk wél te maken met privacywetgeving. Zo hebben mensen die herkenbaar in beeld komen het recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en kan u bezwaar maken tegen publicatie. Je kunt problemen voorkomen om mensen onherkenbaar te maken. Een filmpje van een auto is niet strafbaar, maar het nummerbord van de auto is wel weer een persoonsgegeven omdat het herleidbaar is naar de bestuurder. Met een dashcam worden beelden geregistreerd, waardoor personen direct of indirect (via de kentekenplaat) kunnen worden geïdentificeerd. Het publiceren van deze opnames, bijvoorbeeld op social media, is dan ook niet toegestaan. Op de dashcam beelden is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Daarnaast geldt dat de dashcam zo moet worden aangebracht dat het zicht niet wordt belemmerd. Ook mag de bestuurder niet worden afgeleid.

Beelden van dashcams zijn overigens bruikbaar als aanvullend bewijs. Je mag er dus altijd mee naar de politie om aangifte te doen, dus ook al er personen herkenbaar zijn gefilmd.

Gebruik van een dashcam is niet toegestaan in Oostenrijk en Portugal. Het wordt sterk afgeraden in België, Luxemburg, Zweden en Zwitserland. In de meeste landen is het gebruik van een dashcam niet nadrukkelijk verboden, zoals Bosnië-Herzegovina, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Malta, Noorwegen, Servië en Spanje. Wel moet er altijd rekening gehouden worden dat de dashcam niet mag afleiden of bediend mag worden tijdens het rijden. Ook mag de cam het zicht niet belemmeren.

Meestal is er geen specifieke wetgeving die het gebruik van een dashcam verbiedt of toestaat. Maar het gebruik van een dashcam kan vanwege privacywetgeving problematisch zijn. Dit gaat gelden als u de beelden op facebook of you-tube publiceert of op andere wijze openbaar maakt.

Gebruik andere Europese landen

Overal verboden handelingen:

  • Publicatie van beelden is in Europa verboden als er personen of naar personen herleidbare gegevens, zoals kentekens op voorkomen. Wilt u publiceren moet je de naar personen herleidbare  gegevens dus onzichtbaar/onherkenbaar maken.
  • Daarnaast mag de dashcam het zicht niet belemmeren of op andere wijze een bestuurder hinderen.
  • De dashcam mag niet bediend worden tijdens het rijden.
  • Bedenk dat het gebruik op privéterrein in enkele landen alleen mag met toestemming van de rechthebbende.

Overzicht per land

In enkele landen wordt het gebruik toegestaan, in enkele landen wordt het streng afgeraden of verboden.

Het gebruik is toegestaan in:

België, Denemarken, Engeland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië, Tsjechië, Zweden, Zwitserland.

Het gebruik wordt ten zeerste afgeraden in:

Spanje.

Spanje- Er mag niet gefilmd worden in openbare ruimte. De dashcam mag niet afleiden, mag het zicht niet belemmeren en mag niet bediend worden tijdens het rijden. De data moet beveiligd zijn en iedere inzittende moet schriftelijk toestemming geven.

Het gebruik is verboden in:

Duitsland (uitspraak rechter),  Luxenburg, Oostenrijk en Portugal.

Share