Camper op Duits kenteken

Aanbieding Duitse camperverkoper.

Vaak worden er door Duitse bedrijven verkoop constructies aangeboden die u geld kunnen besparen. Zelfs op de Messe in Düsseldorf kreeg ik een dergelijk aanbod.

Het werkt vaak als volgt. U koopt en betaald de camper bij deze Duitse dealer, maar u spreekt af dat u de camper bijv. het eerste jaar als het ware van hem huurt om de camper  daarna formeel te kopen. Tijdens deze z.g.n. huurperiode zal de camper op buitenlands kenteken worden geregistreerd en op naam van het verkopende bedrijf staan. Als u na dat jaar de camper formeel overneemt en invoert is de BPM voor een deel afgeschreven en bespaard u hiermee enkele duizenden euro’s. Aan deze huur- en BPM-constructies kleven echter weer een aantal zéér grote risico’s.

Verdien model

Een beetje camper kost € 70.000, hierin is zo’n € 15.000 aan BPM opgenomen. De camper wordt gekocht in Duitsland (prijs € 55.000 i.p.v. € 70.000). U verkrijgt de economische eigendom, de (camper)verkoper blijft juridisch eigenaar. Een besparing van € 15.000 en ook de motorrijtuigenbelasting is in Duitsland veelal lager (voordeel ongeveer € 400 per jaar). Als u na 3 jaar de camper alsnog zou invoeren, heeft u € 1.200 aan motorrijtuigenbelasting en € 9.000 aan BPM verdiend.

Nadeel

U mag met de camper niet in Nederland rijden. Bij een faillissement van de verkoper loopt u een potentieel risico omtrent uw rechten als economisch eigenaar. Men komt de camper terughalen. U bent immers formeel huurder!  Als u op vakantie wilt, moet u met uw auto (en vakantiespullen) naar de camper rijden, thuis neerzetten is er niet bij.

Twee weken vrijstelling

U kunt voor 2 weken per jaar een vergunning vragen om in Nederland te mogen rijden met uw (huur)camper (zonder dat u hiervoor BPM of MRB hoeft te betalen). De vrijstelling geldt voor de bestuurder en zijn (inwonende) gezinsleden (of bedrijf). U moet voor het gebruik van de weg (elektronisch) melden dat u dit gaat doen. De vrijstelling kunt u voor uw camper maar eens per jaar krijgen (geldt dus per motorrijtuig).

Gok vrijstelling

U moet BPM betalen zodra de Douane u staande heeft gehouden met uw camper. De eerste keer krijgt u soms een waarschuwing met diverse toelichtingen en formulieren, maar meestal moet u direct de BPM en de boete (50 tot 100% van de BPM) betalen. Een lezer van onze site stelde hierover: er rijden in Nederland veel Duitsers met hun camper, dit aantal groeit nog steeds. De kans dat ik wordt aangehouden door de Douane is aanwezig, edoch zeer beperkt. Naar onze mening is het risico gelukkig veel groter dan een controle, mensen die bijv. wel BPM hebben betaald kunnen u terecht aangeven bij de Douane of Politie.

Toelichting

U wordt economisch eigenaar en krijgt hierbij het kenteken (Fahrzeugbrief). De juridisch eigenaar (verkopend bedrijf) zal de WA-verzekering en de wegenbelasting betalen. Als u de auto in Nederland wilt invoeren of verkopen, moet de juridisch eigenaar wel meewerken. Ik zou dit bij aankoop met de juridisch eigenaar / verkoper bespreken. Let erop dat de ondernemer kan komen te overlijden, stoppen of z’n zaak verkopen ook dan heeft u een probleem (en bent u uw geld en uw camper kwijt).

Update

In april 2012 heeft de Belastingdienst een onderzoek ingesteld naar Nederlanders die een camper op bovengenoemde wijze hebben aangeschaft. Bij een Duitse camperverkoper is een boekenonderzoek ingesteld; de gegevens zijn doorgespeeld aan de Nederlandse Belastingdienst, die nu vragen stelt aan de Nederlandse eigenaren. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of in strijd wordt gehandeld met de BPM, en of de camper gefinanierd is met gelden die niet bekend zijn / waren bij de Belastingdienst.

Deels overgenomen met toestemming van Jongbloed Fiscaal Juristen.

Extra risico’s

Controle belastingdienst

Recent is er berichtgeving geweest dat de Nederlandse belastingdienst personalia heeft opvraagt bij de Duitse fiscus van Nederlands ingezetenen welke een camper hadden aangeschaft in Duitsland. Hierop zijn er door de Duitse fiscus BTW-controles uitgevoerd bij bedrijven in de grensstreek van Nederland.

Eucaris – Verdrag

Op 8 juni 2017 heeft minister Melanie Schultz van Haegen tijdens de Transportraad in Luxemburg het Protocol tot wijziging van het EUCARIS-Verdrag ondertekend. Hiermee wordt het opsporen van fraude en criminaliteit met rijbewijzen en voertuigen weer iets eenvoudiger. Ook dit zal gaan meehelpen om het rijden door Nederlanders in voertuigen met Duits kenteken met een (z.g.n. huurcontract) consequenter aan te pakken.

Extra informatie

Meer buitenlandse auto in Nederland, zie Jongbloed fiscaal juristen

Fraude

U pleegt fraude, zoals bedoeld in o.a. artikel 225 e.v. van het Wetboek van Strafrecht, op deze artikelen staan enkele jaren gevangenisstraf op.

 

Share