Bruikleen is de overeenkomst waarbij de ene partij een zaak aan een ander om niet in gebruik geeft, onder voorwaarde dat de lener de zaak teruggeeft nadat hij daarvan gebruik heeft gemaakt, of nadat de tijd die hij had om de zaak te gebruiken is verstreken (art. 7A:1777 B.W.).

Het uitlenen van de camper of caravan.

Bruikleen is dus een overeenkomst die gevolgen heeft. De eigenaar leent zijn camper of caravan uit aan de lener. Deze moet de camper of caravan dus op de afgesproken datum en tijd teruggeven.  Van bruikleen is alleen sprake als het zonder vergoeding gaat, anders is er sprake van huur of pacht.

Aan het uitlenen zijn natuurlijk risico’s verbonden denk aan:

  • Schade rijden, is de camper of caravan daarvoor verzekerd. Is er alleen een WA verzekering, dan is de schade aan het eigen voertuig niet gedekt.
  • Technische problemen. Hoe zijn deze ontstaan, door verkeerd gebruik of door slijtage.
  • Bekeuringen in binnen- en buitenland.

Voor al deze bovenstaande zaken schriftelijke afspraken maken, wil men achteraf niet in de problemen komen. En als er afspraken worden gemaakt, is de lener dan wel in staat om de eventuele hoge kosten te betalen. Dat mist ook nog vaak, zeker bij een WA-verzekering.

In ieder geval moeten er afspraken gemaakt worden over:

  • Wie mag met de camper of caravan rijden. Heeft deze het juiste rijbewijs;
  • Hoe worden kosten verrekend, brandstof, schade, technische problemen en bekeuringen;
  • Wanneer moet de camper of caravan terug gegeven worden.
  • Is er een bruikleen machtiging nodig, voor sommige landen moet deze verklaring worden gelegaliseerd.

Uw camper verhuren, klik hier!

 

Share