BOVAG-leden: “Maak einde aan marktverstoring door autobelastingen”

BOVAG-leden: “Maak einde aan marktverstoring door autobelastingen”

BOVAG-leden hebben zich klip en klaar uitgesproken:  een nieuw systeem van autobelastingen moet een eind maken aan de zware marktverstoringen zoals die nu zijn ontstaan door allerlei fiscale stimuleringen. Daarnaast moeten autobelastingen eerlijker, moeten ze aansluiten op maatschappelijke trends en moeten de rijkskinkomsten in verhouding komen te staan tot de uitgaven aan wegverkeer. Met deze punten, vastgelegd in een gloednieuwe “BOVAG-visie op Toekomst Autobelastingen”, gaat BOVAG de komende maanden en jaren de lobby in.

Concreet en voor de korte termijn biedt de nieuwe belastingvisie van BOVAG input voor de gesprekken met overheid en politiek over de aanpassingen in de autobelastingen per 2016 (“Autobrief II”). Maar BOVAG heeft samen met haar leden geconcludeerd dat de échte vernieuwing van autobelastingen niet op zo’n korte termijn kan worden gerealiseerd. Op termijn moet het systeem van autobelastingen echt over een andere boeg gegooid worden. De nieuwe BOVAG-visie zet ook daarvoor de koers uit.

Eén tarief bijtelling
Voor de korte termijn gaat BOVAG in Den Haag lobbyen voor het ontmantelen van de huidige marktverstoring, met name in de bijtelling. BOVAG zet daarbij in op één bijtellingstarief. Immers, de overheid is echt doorgeschoten in de stimulering van de zuinigere categorieën. Nederland loopt inmiddels ver voorop met het beperken van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s. Maar autofabrikanten moeten uiteindelijk voldoen aan Europese normstellingen. De overstimulering van zuinige auto’s in Nederland zou is een vrijbrief om in andere landen minder hun best te gaan doen. Dat is de verkeerde prikkel. Voorts zal een vlak tarief voor de bijtelling zorgen voor een normalisering van de modellenmix. En dat kan de zwaar onder druk staande autobranche goed gebruiken.

BPM afschaffen
Een ander korte-termijndoel is dat de lasten voor de automobilist niet verder mogen stijgen. De overheid overweegt de BPM te verhogen. De BPM-inkomsten dalen namelijk door alle fiscale stimulering.  BOVAG wil echter helemaal van de BPM af. Het is immers een belasting die met name bij import en export voor veel problemen zorgt. Bovendien is BOVAG voor de langere termijn voorstander van een eerlijker vorm van autobelastingen, waarbij niet aanschaf (BPM) en bezit (MRB) maar gebruik wordt belast. Daar past dus eerder een afbouw, dan een uitbouw van de BPM bij. Betalen voor gebruik sluit ook aan bij de maatschappelijke trend dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar vrijheid, flexibiliteit en (dus) betalen in kleinere (tijds-)eenheden. Voor de langere termijn vinden BOVAG-leden bovendien dat de inkomsten die de automobilist voor de schatkist genereert, meer in verhouding moeten komen te staan tot de uitgaven die de overheid doet voor het wegverkeer. Die verhouding is momenteel zoek, met 21 miljard euro aan autogerelateerde inkomsten en 8 miljard euro aan rijksuitgaven voor het wegverkeer.

campertreffen 2009 (156)Natuurlijk steunen wij het advies van de Bovag, de belastingen groeien de pan uit. Wij betalen voor onze kampeerauto vaak 10 tot 20000 euro meer dan in de omringende landen. Kennelijk lukt het de Nederlandse regeringen niet om net als de omringende landen rond te komen met de belastinginkomsten.

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie