Blog januari 2019

Blog januari 2019.

14 januari

We zijn vertrokken, onze reis kunt u hier volgen !!!

10 – 13 januari

Bezig geweest de camper te laden en de 14e januari weer vertrekken richting Spanje.

10 januari

Telefoontje van Bols motoren, het zijn de aandrijfassen waar het trillen door veroorzaakt wordt, de lange aandrijfas is vernieuwd en het probleem is al een heel eind weg. Ook de andere aandrijfas is besteld, als deze binnen is wordt die geplaatst. De koppeling was te krap afgesteld. Dus als de assen vernieuwd zijn kunnen we weer richting het zuiden.

9 januari

Voor een vereniging de Algemene Verordening Gegevensbescherming geregeld, dus een dagje werken. Daarnaast een probleem met de websites opgelost via de helpdesk van Avast. Ook even gefietst, maar het was nogal fris, zodat we de fiets maar weer binnen hebben gezet.

8 januari

Vandaag gewerkt aan de startkabel pagina’s, maar ook aan de website mobiele-recreatie.nl bedoeld voor mensen die reizen met een beperking. We willen deze website nog verder uitbreiden en op zoek naar ideeën die nog niet op veel websites te vinden zijn.

6 en 7 januari

De nieuwe door het bestuur voorgestelde Statuten van de Camper Club Nederland bekeken en tot mijn verbazing gezien dat de ereleden niet meer in de concept Statuten terug komen. Hiermee is er geen juridische basis voor de huidige ereleden meer, omdat ereleden geen leden zijn. Wordt deze wijziging doorgezet dan worden ereleden hiermee uit de vereniging gezet. Ook verbaast het mij dat ieder nieuw bestuur nieuwe Statuten maakt en onnodig verenigingsgeld hieraan uitgeeft. Ik heb dit aan de voorzitter bekend gemaakt en (tijdelijk) al mijn werkzaamheden voor de CCN stil gelegd. In de reactie van de voorzitter blijkt dat men het er niet over gehad heeft in het bestuur. Ook dat kan kennelijk tegenwoordig. Uit de rechtspraak volgt dat het zijn van erelid toch wel iets is waar de rechter rekening mee kan houden. Bijvoorbeeld bij de beoordeling of een besluit van het verenigingsbestuur toelaatbaar is. Daarbij kan de rechter zeker ook kijken naar de omstandigheid dat het ex-lid een erelid was.

Tevens mevrouw Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, gevraagd welke maatregelen zij neemt tegen de heer van der Staaij, die het Nashville verklaring heeft getekend, die o.a. tegen homo’s is. Naar mijn mening handelt van der Staaij hiermee in strijd met de door hem afgelegde ambseed of ambtsbelofte, waarin hij beloofde de Grondwet na te leven.

“Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Teken de Anti-Nashville verklaring!!!!

5 januari

Alles wat we uit de camper hebben gehaald uitgezocht en klaargezet om straks weer netjes te laden. Daarnaast gewerkt aan de websites, want ook die hebben onderhoud nodig.

2 t/m 4 januari

Jaarlijks halen we de camper leeg om te zien welke overbodige zaken we mee nemen. Ook dat deze dagen weer gedaan, maar deze keer grondig. 4 januari naar Bols motoren gereden die de nieuwe motor met versterkte zuigers heeft geplaatst. De monteur geeft aan dat het zeker de motor niet is, maar vermoedelijk de koppeling. Nu heeft Ford Dieren er een paar jaar terug een nieuwe koppeling in geplaatst, wat Ford Goes in Mei nog eens onnodig overdeed. Om zekerheid te krijgen of het de koppeling is, gaat men bij Bols motoren kijken wat er echt aan de hand is. In dat bedrijf heb ik het volste vertrouwen. Nu afwachten wat er werkelijk aan de hand is en zo nodig Ford aanspreken op garantie. Maar als dit achter de rug is hebben we een nieuwe motor, nieuwe koppeling en nieuwe luchtvering. De camper kan er dan weer tegen.

Ook kregen we van camperaars een leuk wijnpakket voor de hulp na het weigeren van een parkeervergunning. Deze is nu zonder langdurige procedures verleent. Altijd leuk als zoiets slaagt en men het waardeert.

1 januari 2019

Ja. en dan ben je nieuwjaarsdag toch onverwacht thuis. We wensen iedereen een mooi en leuk camperjaar, maar nog veel belangrijker, veel gezondheid.

 

Share