125 cc Motoren en buitenland.

In het buitenland (België) woonachtige personen rijden in Nederland met een lichte motorfiets (maximaal 125 cc). Deze personen hebben een in België afgegeven EG-rijbewijs voor de categorie B en zeggen dat zij op grond van de Belgische wetgeving dan óók met een lichte motorfiets tot 125 cc mogen rijden.

Ook rijden Nederlanders met een B-rijbewijs in landen als Spanje, België en Griekenland op 125 cc motoren. In die landen geeft men aan dat dat is toegestaan. Maar mag het ook werkelijk?

Hoe zit dit precies?

Volgens ons mogen Belgen met die motorfiets niet in Nederland rijden en Nederlanders in het buitenland ook niet met hun B-rijbewijs. Klopt dat?

Antwoord: Bron: Helpdesk Verkeer
Hiermee mag je niet in Nederland rijden!

Bespreking
Dit is bekend van meerdere Europese landen. Niet alleen België kent zoiets, maar bijvoorbeeld ook Spanje en Griekenland. Duitsers hebben ook enigszins afwijkende bepalingen. Het antwoord is simpel: al dit soort afwijkingen gelden alleen maar voor die buitenlanders in hun eigen land.

Als voorbeeld een Belg met alleen maar rijbewijs B mag in Nederland niet rijden met een lichte motorfiets. Een Nederlandse toerist met rijbewijs B mag dit ook niet in België, Griekenland of Spanje.
Sinds 1 maart 2007 is het Belgen in België toegestaan om met een rijbewijs van de categorie B een tweewielige motorfiets te besturen, onder de volgende (nationaal geldende) voorwaarden:
– De houder moet tenminste 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B
– het moet een tweewielige motorfiets zijn met een cilinderinhoud van maximaal 125 cc en een vermogen van maximaal 11 Kw

EG richtlijn rijbewijzen
De EG-richtlijn voor rijbewijzen laat dit soort afwijkende regeling toe.
Art 2 van deze richtlijn stelt dat de rijbewijzen onderling worden erkend.
Art 4 onder 4 b regelt de bevoegdheid voor de categorie B
In artikel 6 onder 3 van de EG richtlijn is bepaald dat categorie B ook voor de cat A1 motorfietsen mag gelden maar dat deze bevoegdheid uitsluitend voor het eigen grondgebied geldt en dat daarom deze bevoegdheid niet op het rijbewijs wordt vermeld.

(Artikel 6 lid 3. Voor het verkeer op hun grondgebied kunnen de lidstaten
de volgende rijbewijzen gelijkwaardig verklaren:
a) een rijbewijs van categorie B, voor gemotoriseerde driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW, mits de houder
van het rijbewijs van categorie B ten minste 21 jaar is;
b) een rijbewijs van categorie B, voor motorrijwielen van categorie A1.
Aangezien dit lid alleen van toepassing is op het eigen grondgebied, vermelden de lidstaten niet op het rijbewijs dat de houder deze voertuigen mag besturen).

Rijdt men onrechtmatig op een 125CC motor, zonder het geldende rijbewijs, dan bent u niet verzekert.

Zie ook:

Share