Aangifte bonussen ABP

In diverse kranten is melding gemaakt van het feit dat de pensioenen waarschijnlijk weer verder worden gekort. Ze zijn overigens al jaren niet meer geïndexeerd. Dat kan allemaal gebeuren, het zijn zware tijden en ook senioren moeten helpen de crisis te bestrijden. Maar ik heb (te) veel moeite met het doorgaan van het verstrekken van bonussen zoals het ABP dat doet (684 miljoen in 2012, volgens BN DeStem in november 2013…..). Bonussen, bestemd voor mensen die gewoon hun werk moeten doen, maar die kennelijk moeten worden gestimuleerd om meer rendement te halen….. Met alle risico’s vandien!
Een collega en ik  moeten wat doen en willen minimaal een signaal geven dat dit niet langer kan. Dat je het niet kunt maken om vele miljoenen uit te delen als bonus, terwijl 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat mensen, die jarenlang gespaard hebben voor hun pensioen, niet krijgen waar ze recht op hebben.
Ik heb vandaag een brief aan het Openbaar Ministerie gericht waarin ik mijn bedenkingen uit over de gang van zaken. Ik denk dat er sprake kan zijn (een vermoeden van) een overtreding van artikel 321van het Wetboek van Strafrecht, namelijk verduistering.
Ben je het met me eens en wil je ook het gevoel hebben niet lijdzaam toe te zien, deel dan dit bericht en laat je ook horen bij het Openbaar Ministerie. Een voorbeeld vind je bij dit bericht. Mocht er geen sprake zijn van een strafbaar feit (het OM zal dat beoordelen), dan gaat een volgend signaal naar de Ombudsman of naar de politiek.

De brief: aangifte ABP web

Share

Vergelijkbare berichten