Overbeladen

Overbeladen.

Wanneer de bestuurder rijbewijs B heeft mag hij een camper besturen die maximum massa heeft van 3500 kg. (toegestane maximum massa: ledige massa, vermeerderd met het maximum toegestane gewicht aan lading). (Dat betekent dat bij controle de camper wordt gewogen zoals hij rijdend is aangetroffen inclusief personen en dieren e.d. erin).

Rijbewijs B

Rijbewijs B is geldig voor motorvoertuigen, ingericht voor vervoer van maximaal 8 personen (inclusief bestuurder 9), en met een maximumgewicht van 3.500 kilo (leeggewicht plus laadvermogen). U mag eventueel een aanhangwagen of oplegger trekken van maximaal 750 kilo (leeggewicht plus laadvermogen). Wilt u meer dan 750 kilo trekken dan mag het totaal leeggewicht plus laadvermogen van de combinatie, niet boven de 3.500 kilo liggen.

Aanhanger mag zwaarder zijn dan de auto.

De aanhangwagen of oplegger mag zwaarder zijn dan de lege auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken. Tot 19 januari 2013 moest de aanhanger of oplegger lichter zijn dan de ledige massa van de trekkende auto (dat is het gewicht zonder lading en inzittenden).

Met rijbewijs B mag je dus:

  • elke camper rijden waarvan het maximaal toelaatbaar gewicht 3500 kg of minder is.
  • GEEN camper rijden met maximaal toelaatbaar gewicht boven de 3500 kg besturen. (ook niet als de camper volgens de weegbrug onder de 3500 kg blijft).

Er is sprake van overbelading als de maximum massa van de camper hoger is dan de totaal toegestane maximum massa van het voertuig of als één van de aslasten (zie kentekenbewijs) overschreden worden. Je rijbewijs B blijft wel geldig.

5 of 10% overbeladen.

Vaak wordt gesteld dat je rustig 5 of 10 procent kunt overbeladen omdat je dan onder het door de fabrikant opgegeven technisch gewicht blijft en de politie pas vanaf vijf procent procent overbelading bekeurd.

Men vertelt dat de politie in Nederland gebruikt maakt van twee grenzen: vijf en tien procent. Dat is onjuist, er is geen marge. Voor de zekerheid heb ik dit nog nagevraagd bij het openbaar ministerie en kreeg als antwoord:

“Hartelijk dank voor uw vraag. Ik heb uw vraag ontvangen via Informatie Rijksoverheid. Kampeerauto’s vallen niet onder de Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen, deze richtlijn is gericht op economische delicten. Er is geen andere richtlijn voor overbelading van motorvoertuigen. Voor kampeerauto’s gelden de (P) feitcodes die zijn opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen, Afdeling A. Verkeer te land,  Regeling voertuigen”.

Even voor de vakantie langs een weegbrug rijden kan veel ellende voorkomen. Ook als er niet bekeurd wordt omdat de camper niet zwaar overbeladen is, kan de controlerend opsporingsambtenaar je verbieden om verder te rijden met het overgewicht.

N.B. Is de maximum massa 3500 kg, dan mag je ook niet overbeladen zijn als je een C rijbewijs hebt. Het kentekenbewijs is leidend en niet het rijbewijs.

Definities.

Maximum massa = Door de fabrikant opgegeven maximum gewicht van het voertuig te weten massa ledig voertuig + totaal gewicht van de lading + gewicht van de inzittenden.

Massa ledig voertuig = Massa zonder lading en inzittende met een halve tank brandstof (waarschijnlijk ook zonder een heleboel accessoires).

Aslasten = maximum last per as. (Denk hier ook aan bij het fietsen, scooters en bagage op dragers of in de garage. De meeste garages mogen daarnaast maar met 150 kg worden beladen).

Laadvermogen = maximum massa voertuig – massa ledig voertuig.

Om het laadvermogen te bepalen hebben we dus het maximum massa van het voertuig nodig dit staat op het kenteken bewijs of op het constructie plaatje(bovenste waarde) in de auto.

Invloed op verzekering.

Veel verzekeringsmaatschappijen keren niet uit als de oorzaak van de aanrijding overgewicht is of het uitvallen van de kampeerauto/aanhangwagen het gevolg is van slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van de kampeerauto/aanhangwagen.

Invordering rijbewijs.

Daarnaast is de politie bevoegd de overgifte van het rijbewijs te vorderen, wanneer tegen de houder van het rijbewijs een proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van een met een motorrijtuig gepleegde overtreding van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, mits door deze overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Dit kan dus ook bij zware overbelading. Dit is geregeld in de  “Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen”. Natuurlijk zal dit alleen in extreme gevallen gebeuren.

Praktijk.

Hoe gaat het wegen van een combinatie van auto/camper met aanhangwagen. Dit gebeurd altijd aangekoppeld, meer of minder dan 750 kg gewicht van de aanhangwagen maakt geen verschil helemaal niet als je over een weegstraat met weegmatten rijdt. Is de auto voor de aanhangwagen/caravan zwaar beladen, dus behoorlijk diep ligt, dan trekt hij de aanhangwagen/caravan aan de trekhaak mee en hierdoor zou drukpunt verschil kunnen voorkomen (uiteraard nihil en van geen invloed op de totale overbelading in procenten, maar dit is de reden dat de politie een meerassige wagen altijd uitvlakt. Dus een bestel busje wegen we met de vooras op de weegplaten en de achteras op houten platen van gelijke dikte als de weegplaten. Daarna rijdt de achteras op de weegplaten en de vooras op de houten platen. Dit is conform de weeginstructie van het Openbaar Ministerie.

Zie ook maximum gewicht

Net als in Nederland is overbeladen rijden in heel Europa strafbaar, nergens is er een regeling dat je een bepaald percentage overbeladen mag zijn. Vaak betekent overbelading, uitladen en de camper laten staan tot dit gebeurd is.

Boetedatabase Nederland

Boetedatabase België

Zie ook de pagina tips om gewicht te besparen.

Share

Geef een reactie